InfraBIM töögrupp sai uue juhi

17.03.2020

Digitaalehituse klastri InfraBIM töögrupi uueks juhiks valiti Reaalprojekti BIM juht Kaisa Saarva.

 

Digitaalehituse klastri eesmärk on ühistegevuse abil hoogustada Eesti ehitussektori arengut, kaasates selleks valdkonna parimaid juhte ja spetsialiste ning tehes koostööd riigi ja kohalike omavalitsustega.

Klaster korraldab rahvusvahelise kogemuse omandamiseks õppereise, koolitusi ning edendab koostööd tehnoloogiliste arenduste ja toetava regulatiivse raamistiku loomiseks.

 

Klastrisse kuuluvad Eesti ehitusvaldkonna parimad juhid ja spetsialistid, kes panustavad arendustegevustesse erinevates töögruppides. Digitaalehituse klastri InfraBIM töörühm tegeleb infrastruktuuri BIM-iga.

 

Digitaalehituse klastri kodulehekülg: https://digitaalehitus.ee/

Tagasi uudiste nimekirja