Sirgala harjutusvälja projekteerimine

17.03.2020

Reaalprojekt OÜ on sõlminud lepingu Riigi Kaitseinvesteeringute Keskusega kaitseväe Sirgala harjutusvälja arenduse uurimis- ja projekteerimistööde läbiviimiseks. Sirgala harjutusväli asub Ida-Virumaal ja jääb kolme kohaliku omavalitsuse territooriumile (Vaivara vald, Toila vald ja Narva-Jõesuu linn). Peamiseks tööülesandeks on lahingutehnika liikumisteede s.h tranšeedest ülepääsude ning harjutusala juurdepääsutee projekteerimine. Projekteerimisele eelneb topogeodeetiliste ja geoloogiliste uurimistööde tegemine. Lepingu osaks on erinevad keskkonnaalased uuringud ja keskkonnamõjude hindamise läbiviimine.

Tagasi uudiste nimekirja