Valmis Eesti läbi aegade mastaapseima taristuobjekti eelprojekt

19.10.2018

Tehnilise Järelevalve Amet võttis vastu Eesti kõige mastaapsema eelprojekti, milleks oli  „Rail Baltic 1435 mm trassi Harju, Rapla ja Pärnu maakonnaplaneeringute teemaplaneeringute tehniline koostamine, asjakohaste detailplaneeringute, keskkonnamõju strateegilise hindamise ja keskkonnamõju hindamise ning raudtee eelprojekti ja raudteega seotud ehitiste eelprojektide koostamine“.

Eelprojekt teostati neljast ettevõttest koosneva konsortsiumi poolt Reaalprojekt OÜ juhtimisel. Uudis leitav siit.

Tagasi uudiste nimekirja