Vesiehitiste projekteerimine

Peeter Napp
Hüdrotehnika grupijuht / +(372) 556 09245/ peeter@reaalprojekt.ee

Pakume vesiehitiste projekteerimise teenust, mis hõlmab erinevate vee ja pinnasega seotud eriotstarbeliste rajatiste s.h keskkonnarajatiste projekteerimist. Olemas on kompetents järgmiste vesiehitiste ja keskkonnarajatiste projekteerimise osas:

Vesiehitiste projekteerimisel võib olla vajalik lisaks tavapärasele uurimistööle (topogeodeetiline ja geoloogiline uurimistöö) läbi viia ka hüdrotehniline uurimistöö. Hüdrotehniline uurimistöö hõlmab veekogu põhja mõõdistamist, sette paksuse mõõtmist, veealuste konstruktsioonide mõõdistamist ja olemasolevate konstruktsioonide seisukorra hindamist. Saame olla abiks vajalike uurimistööde väljaselgitamisel ja ka uuringute läbiviimisel.

Hinnapakkumise koostamiseks on oluline võimalikult täpselt määratleda töö eesmärk, mille põhjal saab määrata vajaliku uuringute mahu ja projekteerimise staadiumi. Suuremate ehitiste korral on soovitav rakendada etapiviisilist projekteerimist (eskiis, eelprojekt, põhiprojekt). Saame olla abiks sobivate lahenduste väljatöötamisel.

Küsi pakkumist