Administreerimisliidese kasutusjuhend

Sisukord:
1. Administreerimisliidesesse sisenemine
2. Avalehe haldus
3. Teenuste osa haldus
3.1 Teenuste üldlehe osa haldus
3.2 Teenuste peakategooria lehtede haldus
3.3 Teenuste alamkategooria lehtede haldus
4. Tehtud tööde osa haldus
4.1 Tehtud tööde haldus
4.2 Tehtud tööde kategooriate haldus
5. Tööpakkumiste vaate haldus
6. Meist vaate haldus
7. Uudiste haldus
8. Kontaktide osa haldus
8.1 Üldkontaktide lehe haldus
8.2 Meeskonna lehe haldus
9. Uute lehtede ja postituste lisamine
10. Tõlgete haldus

1. Administreerimisliidesesse sisenemine

 • Mine administreerimisliidese sisselogimise vaatesse -> https://www.reaalprojekt.ee/wp-admin/
 • Sisesta enda kasutajanimi ja parool.
 • Seejärel jõuad administreerimisliidesesse, kus on võimalik muuta valdavat osa lehe sisust.
  (Lehe osasid või infot, mida administreerimisliidesest muuta ei saa, tuleb paluda veebilehe arendajal muuta. Selleks võta ühendust urmas@triloogia.ee)

2. Avalehe haldus

 • Avalehe muutmiseks vali vasakust menüüst “Lehed” ja seejärel sisuosast osi ülesse “Avaleht” ning vajuta sellel. Sulle kuvatakse avalehe muutmise vaade.
 • Avalehel saad muuta järgmisi asju:
  • Background desktop (Hero moodul) – hero ala taustapildi desktop versioon.
   NB! Laetav pilt peab olema mõõdus 1920×800, JPG formaadis ja mahult alla 500kb.
  • Background mobile (Hero moodul) – hero ala taustapildi mobiili versioon.
   NB! Laetav pilt peab olema mõõdus 640×960, JPG formaadis ja mahult alla 250kb.
  • Title (Hero moodul) – hero ala suur pealkirja tekst.
   Antud tag’ide vahel olev tekst tehakse boldiks -> < span class=”extrabold giant” >RAHVUSVAHELISEL TASEMEL< /span >
  • CTA (Hero moodul) – hero ala nupu tekst.
  • CTA Link (Hero moodul) – hero ala nupu link.
   Antud link scrollib avalehel teenuste bloki juurde -> #services-block
  • Background (Services moodul) – teenuste bloki taustapilt.
   NB! Laetav pilt peab olema mõõdus 720×930, JPG formaadis ja mahult alla 250kb.
  • Title (Services moodul) – teenuste bloki pealkiri.
  • Content (Services moodul) – teenuste bloki kirjeldus.
  • CTA (Services moodul) – teenuste bloki nupu teks.
  • CTA link (Services moodul) – teenuste bloki nupu link.
  • Services (Services moodul) – teenuste bloki kolme teenuse info muutmine. Bloki lõpus oleval noolekesel vajutades avaneb teenuse info, mida on võimalik muuta – pealkiri, tekst, ikoon, nupu tekst ja nupu link.
   NB! Antud blokis olevaid ikoone palun mitte muuta! Need ikoonid tuleb arendajal eraldi ettevalmistada.
  • Display (Experiences moodul) – antud nupust on võimalik määrata, et kas lehel kuvatakse tehtud tööde blokki või mitte.
   Konkreetsed bloki seaded on administreerimisliidese antud lehe lõpus. Selleks on seal moodul “Portfolio slider”, milles on kolm valikut – tehtud tööde bloki ei kuvata, tehtud tööde bloki sisu kuvatakse vastavalt lehe üldistele seadetele (asuvad vasakus menüüs “Options” all, kus on moodul “Portfolio slider – global”), tehtud tööde bloki sisu kuvatakse vastavalt konkreetse lehe seadetele (saab määrata seal samas).
  • Title (Statistics moodul) – põnevate projektide statistika bloki pealkiri.
  • Statistics (Statistics moodul) – põnevate projektide statistika bloki kolme numbri info muutmine. Bloki lõpus oleval noolekesel vajutades avaneb numbri info, mida on võimalik muuta – number ja teks.
  • Partners (Partner logos moodul) – partnerite logode bloki logode muutmine. Bloki lõpus oleval noolekesel vajutades avaneb partneri logo, mida on võimalik muuta.
   NB! Laetav logo pilt peab olema mõõdus 400 × 138 (logo peab olema sellele alale ära mahutatud maksimaalselt suures mõõdus), transparent taustaga PNG formaadis ja mahult alla 50kb.
  • Image (About us moodul) – meist bloki kaardi pilt.
   NB! Antud blokis olevat kaardi pilti palun mitte muuta! See pilt tuleb arendajal eraldi ettevalmistada.
  • Title (About us moodul) – meist bloki pealkiri.
  • Content (About us moodul) – meist bloki tekst.
  • CTA (About us moodul) – meist bloki nupu tekst.
  • CTA link (About us moodul) – meist bloki nupu link.
  • Quality certificates (About us moodul) – sertifikaatide info muutmine. Vastavalt avalikule poolele on siin kolme eraldi bloki info muutmise võimalus – saab määrata iga bloki pealkirja ja lisada iga bloki juurde logod.
   NB! Laetav logo pilt peab olema mõõdus 400 × 138 (logo peab olema sellele alale ära mahutatud maksimaalselt suures mõõdus), transparent taustaga PNG formaadis ja mahult alla 50kb.
  • Title (Large content block moodul) – kontakti bloki pealkiri.
  • CEO (Large content block moodul) – kontakti nimi.
  • CEO title (Large content block moodul) – kontakti ametinimetus.
  • CEO picture (Large content block moodul) – kontakti foto.
   NB! Laetav pilt peab olema mõõdus 390×420, JPG formaadis ja mahult alla 100kb.
 • Peale vajaliku info muutmis vajuta paremal üleval nurgas olevat nuppu “Uuenda”.

3. Teenuste osa haldus

Teenuste osa jaguneb kolmeks:
– teenuste üldine leht (peamenüüs “Teenused”)
– teenuste peakategooriate leht (näiteks valides “Teenused” lehelet “Projekteerimine”)
– alamteenuste detailvaate leht (näiteks valides “Projekteerimine” alt “Vee- ja kanalisatsiooni trassid

3.1 Teenuste üldlehe osa haldus

Teenuste üldlehe ja peakategooriate vaadete infot saab muuta ühest ja samas kohast, sest üldlehe vaate info võetakse automaatselt peakategooria teenuste juures.

 • Teenuste üldlehe muutmiseks vali vasakust menüüst “Lehed” ja seejärel sisuosast osi ülesse vastav peakategooria teenus, mille infot sa soovid teenuste üldlehel muuta ning vajuta sellel. Sulle kuvatakse peakategooria teenuse muutmise vaade.
 • Sealt saad peakategooria teenuse osas muuta järgmisi asju:
  • Pealkiri – teenuse pealkiri, mis kuvatakse teenuste üldlehel, vasakpoolses alammenüüs ja teenuse detailvaates
  • Pilt – teenuse pilt, mis kuvatakse teenuse üldvaates.
   NB! Laetav pilt peab olema mõõdus 860×470, JPG formaadis ja mahult alla 250kb.
  • Kirjeldus – teenuse kirjeldus, mis kuvatakse teenuse üldvaates.
  • CTA tekst (Big CTA moodul) – nupu nimi, mis kuvatakse teenuse üldvaates.
  • CTA link (Big CTA moodul) – nupu link.
  • Page header image (paremas ääres olevas tulbas) – teenuse päise pilt, mida kuvatakse detailvaate päises.
   NB! Laetav pilt peab olema mõõdus 1920×330, JPG formaadis ja mahult alla 400kb.
 • Peale vajaliku info muutmis vajuta paremal üleval nurgas olevat nuppu “Uuenda”.

3.2 Teenuste peakategooria lehtede haldus

Teenuste üldlehe ja peakategooriate vaadete infot saab muuta ühest ja samas kohast, sest üldlehe vaate info võetakse automaatselt peakategooria teenuste juures.
Teenuse peakategooria lehe lõpus kuvatavate alamteenuste nimekiri võetakse automaatselt vastavalt sellele, et millised alamteenused on antud peakategooria teenuse alla lisatud.

 • Teenuste peakategooria lehtede muutmiseks vali vasakust menüüst “Lehed” ja seejärel sisuosast otsi ülesse vastav peakategooria teenus, mille infot sa soovid muuta ning vajuta sellel. Sulle kuvatakse peakategooria teenuse muutmise vaade.
 • Teenuse peakategooria info muutmiseks keri lehel alla poole kuni jõuad blokkideni – “Main service fields” ja “Services detailed fields”. Nendes blokkides on info, mida kuvatakse vastaval teenuse peakategooria lehel. Seal saad muuta järgmisi asju:
  • Detail view content (Main service fields moodul) – teenuse peakategooria detailvaate sisuteks.
  • Content block title (Service detailed fields moodul) – teenuse peakategooria detailvaate kontaktibloki pealkiri.
  • Contact employee (Service detailed fields moodul) – inimene, kelle kontaktid kuvatakse teenuse peakategooria detailvaates. Inimesi saab lisada ja hallata kui valida administreerimisliidese menüüst “Employees”.
  • Page header image (paremas ääres olevas tulbas) – teenuse päise pilt, mida kuvatakse detailvaate päises.
   NB! Laetav pilt peab olema mõõdus 1920×330, JPG formaadis ja mahult alla 400kb.
 • Peale vajaliku info muutmis vajuta paremal üleval nurgas olevat nuppu “Uuenda”.

3.3 Teenuste alamkategooria lehtede haldus

 • Teenuste alamkategooria lehtede muutmiseks vali vasakust menüüst “Lehed” ja seejärel sisuosast otsi ülesse vastav alamkategooria teenus, mille infot sa soovid muuta ning vajuta sellel. Sulle kuvatakse alamkategooria teenuse muutmise vaade.
 • Teenuse alamkategooria lehel info saad muuta järgmisi asju:
  • Pealkiri – teenuse pealkiri, mis vasakpoolses alammenüüs ja teenuse detailvaates
  • Kirjeldus – teenuse kirjeldus, mis kuvatakse teenuse detailvaates.
  • Content block title (Service detailed fields moodul) – teenuse detailvaate kontaktibloki pealkiri.
  • Contact employee (Service detailed fields moodul) – inimene, kelle kontaktid kuvatakse teenuse detailvaates. Inimesi saab lisada ja hallata kui valida administreerimisliidese menüüst “Employees”.
  • Page header image (paremas ääres olevas tulbas) – teenuse päise pilt, mida kuvatakse detailvaate päises.
   NB! Laetav pilt peab olema mõõdus 1920×330, JPG formaadis ja mahult alla 400kb.
 • Peale vajaliku info muutmis vajuta paremal üleval nurgas olevat nuppu “Uuenda”.

4. Tehtud tööde osa haldus

4.1 Tehtud tööde haldus

 • Tehtud töö muutmiseks vali vasakust menüüst “Projects” ja seejärel sisuosast osi ülesse tehtud töö, mida soovid muuta ning vajuta sellel. Sulle kuvatakse tehtud töö muutmise vaade.
 • Tehtud töö juures saad muuta järgmisi asju:
  • Pealkiri – tehtud töö pealkiri.
  • Pilt – tehtud töö pilt, mis kuvatakse tehtud töö detailvaates.
   NB! Laetav pilt peab olema mõõdus 860×470, JPG formaadis ja mahult alla 250kb.
  • Kirjeldus – tehtud töö kirjeldus.
  • Galerii (kui see on lisatud) – tehtud töö galerii.
  • Kliendi kommentaar (kui on lisatud) – tehtud töö juures kuvatav kliendi kommentaar.
  • Client (Project fields moodul) – tehtud tööga seotud kliendi nimi, mida näidatakse tehtud tööde nimekirjas ja samuti detailvaate alguses.
  • End Date (Project fields moodul) – tehtud töö valmimise aasta, mida näidatakse tehtud tööde nimekirjas ja samuti detailvaate alguses.
  • Content block title (Project fields moodul) – tehtud töö detailvaate kontaktibloki pealkiri.
  • Contact employee (Project fields moodul) – inimene, kelle kontaktid kuvatakse tehtud töö detailvaates. Inimesi saab lisada ja hallata kui valida administreerimisliidese menüüst “Employees”.
  • Project category (paremas ääres olevas tulbas) – kategooria, mille all antud tehtud tööd kuvatakse. Seda
  • Featured Image (paremas ääres olevas tulbas) – tehtud töö pilt, mida kuvatakse tehtud tööde nimekirja vaates.
   NB! Laetav pilt peab olema mõõdus 860×470, JPG formaadis ja mahult alla 250kb.
  • Page header image (paremas ääres olevas tulbas) – tehtud töö päise pilt, mida kuvatakse detailvaate päises.
   NB! Laetav pilt peab olema mõõdus 1920×330, JPG formaadis ja mahult alla 400kb.
 • Peale vajaliku info muutmis vajuta paremal üleval nurgas olevat nuppu “Uuenda”.

4.2 Tehtud tööde kategooriate haldus

Tehtud tööde kategooriad kuvatakse veebilehel tehtud tööde alammenüüs (nende järgi on võimalik tehtud töid filtreerida) ja lisaks tehtud tööde listi vaates tehtud töö info juures ja ka detailvaates.

 • Tehtud tööde kategooria muutmiseks vali vasakust menüüst “Projects” -> “Project category” ja seejärel sisuosast osi ülesse tehtud töö kategooria, mida soovid muuta ning vajuta sellel. Sulle kuvatakse tehtud töö kategooria muutmise vaade.
 • Tehtud töö kategooria juures saad muuta järgmisi asju:
  • Nimi – tehtud töö kategooria nimetus.
  • Püsiviide – tehtud töö kategooria URL. See genereeritakse automaatselt lähtuvalt sisestatud nimest aga soovi korral saab seda ka muuta.
  • Ülemrubriik – tehtud töö kategooria ülemkategooria.
  • Kirjeldus – tehtud töö kategooria kirjeldus, mida kuvatakse ainult administreerimisliideses. Selle täitmine ei ole vajalik.
 • Peale vajaliku info muutmis vajuta paremal üleval nurgas olevat nuppu “Uuenda”.

5. Tööpakkumiste vaate haldus

 • Tööpakkumiste vaate muutmiseks vali vasakust menüüst “Lehed” ja seejärel sisuosast osi ülesse “Tööpakkumised” ning vajuta sellel. Sulle kuvatakse tööpakkumiste vaate muutmise vaade.
 • Tööpakkumiste vaates saad muuta järgmisi asju:
  • Pealkiri – tööpakkumiste vaate pealkiri.
  • Sissejuhatuse tekst – tööpakkumiste vaate sissejuhatuse tekst.
  • Pilt – sissejuhatuse teksti kõrval olev pilt.
   NB! Laetav pilt peab olema mõõdus 640×450, JPG formaadis ja mahult alla 250kb.
  • Miks meie juures on hea töötada põhjuste list (Large list moodul) – miks meie juures on hea töötada põhjuste tekstide muutmine. Põhjuse teksti avamiseks vajuta rea lõpus oleval väiksel noolekesel.
  • Video – miks on meie juures hea töötada video muutmine. Kuvada saab seal Youtube või Vimeo videosid.
  • Vabade töökohtade list (Link list moodul) – vabade töökohtade nimetuste ja linkide muutmine. Nendest sisestatud linkidest moodustatakse avalikus pooles automaatselt nimekiri vabade töökohtade vaatesse ja lisaks tekib sellest ka antud vaate alammenüü vasakusse äärde.
   NB! Töökohtade lingid on mõeldud suunama teie välisesse töökuulutuste andmebaasi (näiteks CV.ee või vastavalt mis välis keskkonda te kasutate).
  • Sa ei leidnud endale sobivat pakkumist tekst – tööpakkumiste vaate lõpus oleva tekst.
  • Page header image (paremas ääres olevas tulbas) – tehtud töö päise pilt, mida kuvatakse detailvaate päises.
   NB! Laetav pilt peab olema mõõdus 1920×330, JPG formaadis ja mahult alla 400kb.
 • Peale vajaliku info muutmis vajuta paremal üleval nurgas olevat nuppu “Uuenda”.

6. Meist vaate haldus

 • Meist vaate muutmiseks vali vasakust menüüst “Lehed” ja seejärel sisuosast osi ülesse “Meist” ning vajuta sellel. Sulle kuvatakse meist vaate muutmise vaade.
 • Meist vaates saad muuta järgmisi asju:
  • Pealkiri – meist vaate pealkiri.
  • Sissejuhatuse tekst – meist vaate sissejuhatuse tekst.
  • Pilt – sissejuhatuse teksti kõrval olev pilt.
   NB! Laetav pilt peab olema mõõdus 640×450, JPG formaadis ja mahult alla 250kb.
  • Image (Highlighted Media Block moodul) – kaardiga blokiga kaardi pilt.
   NB! Antud blokis olevat kaardi pilti palun mitte muuta! See pilt tuleb arendajal eraldi ettevalmistada.
  • Title (Highlighted Media Block moodul) – kaardiga blokiga pealkiri.
  • Content (Highlighted Media Block moodul) – kaardiga blokiga tekst.
  • Logos (Logo gallery moodul) – klientide logod.
   NB! Laetav logo pilt peab olema mõõdus 400 × 138 (logo peab olema sellele alale ära mahutatud maksimaalselt suures mõõdus), transparent taustaga PNG formaadis ja mahult alla 50kb.
  • Meie põhiväärtused (Highlighted text blocks moodul) – missiooni, visiooni ja ärifilosoofia tekstiblokkide sisutekstid.
  • Litsentside bloki info – pealkiri, kirjeldus ja pilt.
   NB! Laetav pilt peab olema mõõdus 640×450, JPG formaadis ja mahult alla 250kb.
  • Video – meeskonda tutuvustava video muutmine. Kuvada saab seal Youtube või Vimeo videosid.
  • Page header image (paremas ääres olevas tulbas) – tehtud töö päise pilt, mida kuvatakse detailvaate päises.
   NB! Laetav pilt peab olema mõõdus 1920×330, JPG formaadis ja mahult alla 400kb.
 • Peale vajaliku info muutmis vajuta paremal üleval nurgas olevat nuppu “Uuenda”.

7. Uudiste haldus

 • Olemasoleva uudise muutmiseks vali vasakust menüüst “Postitused” ja seejärel sisuosast osi ülesse uudis, mida soovid muuta, ning vajuta sellel. Sulle kuvatakse uudise muutmise vaade.
 • Uudise juures saad muuta järgmisi asju:
  • Pealkiri – uudise pealkiri.
  • Tekst – uudise vaate tekst.
  • Galerii (kui see on lisatud) – uudise galerii.
  • Video (kui see on lisatud) – uudise video. Kuvada saab seal Youtube või Vimeo videosid.
  • Portfolio slider (Portfolio slider moodul) – võimalik määrata, et kas ja milliseid tehtud töid näidatakse uudise vaate lõpus. Valikut on järgnevad – tehtud tööde bloki ei kuvata, tehtud tööde bloki sisu kuvatakse vastavalt lehe üldistele seadetele (asuvad vasakus menüüs “Options” all, kus on moodul “Portfolio slider – global”), tehtud tööde bloki sisu kuvatakse vastavalt konkreetse lehe seadetele (saab määrata seal samas).
  • Featured Image (paremas ääres olevas tulbas) – uudise pilt, mida kuvatakse uudised nimekirja vaates.
   NB! Laetav pilt peab olema mõõdus 860×470, JPG formaadis ja mahult alla 250kb.
  • Page header image (paremas ääres olevas tulbas) – uudise päise pilt, mida kuvatakse detailvaate päises.
   NB! Laetav pilt peab olema mõõdus 1920×330, JPG formaadis ja mahult alla 400kb.
 • Peale vajaliku info muutmis vajuta paremal üleval nurgas olevat nuppu “Uuenda”.

8. Kontaktide osa haldus

Kontaktide osa jaguneb kaheks:
– üldkontaktide leht (peamenüüs “Teenused”)
– meeskonna leht (alammenüüs “Meeskond”)

8.1 Üldkontaktide lehe haldus

 • Üldkontaktide vaate muutmiseks vali vasakust menüüst “Lehed” ja seejärel sisuosast osi ülesse “Kontaktid” ning vajuta sellel. Sulle kuvatakse üldkontaktide vaate muutmise vaade.
 • Üldkontaktide vaates saad muuta järgmisi asju:
  • Pealkiri – üldkontaktide vaate pealkiri.
  • Kontaktid – üldkontaktide info.
  • Pilt – üldkontaktide pilt.
   NB! Laetav pilt peab olema mõõdus 640×450, JPG formaadis ja mahult alla 250kb.
  • Kontorite info – pealkiri, aadress, telefon, link Google mapsi asukohale ja pildid.
   NB! Laetav pilt peab olema mõõdus 640×640, JPG formaadis ja mahult alla 250kb.
  • Page header image (paremas ääres olevas tulbas) – tehtud töö päise pilt, mida kuvatakse detailvaate päises.
   NB! Laetav pilt peab olema mõõdus 1920×330, JPG formaadis ja mahult alla 400kb.
 • Peale vajaliku info muutmis vajuta paremal üleval nurgas olevat nuppu “Uuenda”.

8.2 Meeskonna lehe haldus

 • Meeskonna vaate muutmiseks vali vasakust menüüst “Employee” ja seejärel sisuosast osi ülesse töötaja, kelle kontakte soovid muuta, ning vajuta sellel. Sulle kuvatakse töötaja muutmise vaade.
 • Töötaja kohta saad muuta järgmisi asju:
  • Nimi – töötaja nimi.
  • Job title – ameti nimetus.
  • Education / Certification – töötaja haridus/sertifikaat.
  • Phone (landline) – lauatelefoni number.
  • Phone (mobile) – mobiiltelefoni number.
  • Email – e-posti aadress.
  • Department (vasakus tulbas) – määra, millistesse osakondadesse töötaja kuulub.
   NB! Osakondade haldus käib valides vasakust menüüst “Employee” -> “Department”.
  • Featured image (vasakus tulbas) – töötaja pilt.
   NB! Laetav pilt peab olema mõõdus 640×640, JPG formaadis ja mahult alla 250kb.
 • Peale vajaliku info muutmis vajuta paremal üleval nurgas olevat nuppu “Uuenda”.

9. Uute lehtede ja postituste lisamine

Uue lehe või uudise lisamisel on kaks varianti:
a) Sisestada see täitsa puhtalt lehelt nullist.
Selleks tuleb minna uudiste või lehtede vaatesse ning vajutada seal üleval nuppu “Lisa uus”. Seejärel kuvatakse sulle uue uudise või lehe lisamise vorm, milles on vajalik väljad täita.
b) kopeerida mõnest olemasolevast lehest või uudisest koopia ja hakata seda muutma. Selleks mine uudiste või lehtede vaatesse ning otsi välja postitus, mida soovid aluseks kasutada ning vajuta selle juures nuppu “Copy”. Selle tulemusena luuakse sulle lehest koopia, mida saad siis vastavalt enda vajadustele muuta ning seejärel avaldada.

10. Tõlgete haldus

Kõikide lehtede ja uudiste kohta on võimalik lisada tõlked.
Selleks tuleb minna lehtede või uudiste vaatesse ja otsida välja postitus, mille kohta soovitakse tõlget lisada (või mille tõlget muuta).
Tõlke lisamiseks toimi järgnevalt:

 • Vali vasakult menüüst “Lehed” või Postitus ja seejärel vali kirje, millele soovid tõlget lisada ning vajuta tema nime taga olevat “+” märki vastava keele tulbas.
 • Seejärel kuvatakse tõlke lisamise vaade (see on sarnane uue kirje lisamise vaatele lisamise vaatele), kus paremal pool olevas tulbas tuleb vajutada nuppu “Overwrite with EST content”. Sellega kopeeritakse eesti keelne sisu automaatselt üle ja pärast on tõlke sisestamise vaev poole väiksem.
 • Süsteem kuvab teate, et kas oled kindel, et soovid sisu üle kopeerida. Vajuta nuppu “OK”.
 • Seejärel vajuta paremal pool olevas tulbas nuppu “Translate independently”.
 • Nüüd on kõik lehe väljad täidetud eesti keelse infoga – seega käi kõik väljad üle ja muuda ära eesti keelne info vastavalt inglise/vene keelseks.
 • Seejärel vajuta paremal pool tulbas nuppu “Uuenda”