Projekteerimine

Kiiresti kasvav inimpopulatsioon avaldab üha suuremat survet ümbritsevale keskkonnale. Reisime rohkem, tarbime rohkem puhast vett ja elektrit. Meie igapäevased tegevused põhjustavad aina rohkem saastet alates CO2 heitkogustest kuni reoveeni. Reaalprojekti visioon on kujundada meie lastele jätkusuutlik tulevik.
Reaalprojekti missioon on aidata klientidel saavutada oma eesmärke, kujundades jätkusuutlikke ja turvalisi infrastruktuurilahendusi. Pakume teile kohandatud lahendusi raudtee-, maantee- ja muude infrastruktuuri- ja sideprojektide jaoks. Meie juurest leiate kogenenud ja usaldusväärse partneri Eestis, Lätis, Leedus ja Rootsis.

Reaalprojekt pakub järgmisi projekteerimisteenuseid:

 • Infrastruktuuri kujundus
 • Projekti juhtimine
 • Tänavad, teed, raudteed, jalakäijate teed, jalgrattateed, parkimisalad jne
 • Sillad, tunnelid, tugimüürid jne.
 • Vesiehitiste projekteerimine
 • Vee- ja kanalisatsioonivõrk, sademevesi.
 • Elekter, tänavavalgustus, telekommunikatsioon.
 • BIM ja BIM koordineerimine

Geodeetilised uuringud ja ehitusgeodeesia

Kaasaegse elukeskonna projekteerimise ja ehituse aluseks on ehitiste ja rajatiste sidumine olemasoleva maapinna ja tehnovõrkudega.
Geodeetiliste tööde eesmärk on tagada projekteerijatele piisava täpsusega lähtematerjal ning ehitajatele vajalik täpsuskindlus projekti elluviimisel.

Pakume erinevaid teenuseid:

 • Geodeetilised uuringud
 • Maakorraldus 
 • Laserskaneerimine 

Geoloogia

Selleks et projekteerida ja ehitada kestev, ökonoomne ja ohutu ehitis, on vaja teada ehitise alla jääva või ehitise keskkonnaks oleva pinnase omadusi. Geotehniliste (ehitusgeoloogiliste) pinnaseuuringute eesmärk on andmete saamine ehituskoha pinnase, pinnasevee ja muude maasiseste mõjurite kohta.

Pakume teile järgnevaid teenuseid:

Tutvu meie tehtud töödega

Reaalprojektil on 20 aastane kogemus projekteerimise valdkonnas.
Oleme koostööd teinud sadade klientidega ja loonud ühe tuhande erineva projekti.

Tutvu meie tehtud töödega

Projekteerimine

Liivalaia äri- ja elukvartali teed, trassid ja tehnovõrgud projekteeris Reaalprojekt

Projekteerimine

Algas Filtri teed Kadrioru ja Ülemiste ühisterminaliga ühendava kergliiklustee ehitus

Projekteerimine

Algas Majaka asumit ja Kadriorgu ühendava kergliiklussilla ehitus