Geodeetilised uuringud ja ehitusgeodeesia

Meie eesmärgiks on tagada tellijale piisava täpsusega vajaduspõhine lähtematerjal ja vajalik täpsuskindlus.

Reaalprojektil on pikaajaline kogemus geodeetiliste alusplaanide koostamises ja suuremahuliste ehitusobjektide geodeetilises teenindamises, mistõttu rahulolevad kliendid ikka ja jälle meie poole pöörduvad.

Omame kompetentsi geodeetiliste tööde teostamisel:

  • projekteerimiseks vajaliku täpsuse ja detailsusega alusplaani koostamine. Topo-geodeetilisel alusplaanil kajastatakse reljeefi, kogu maapealset olukorda (haljastus, hooned ja rajatised jms), maapealsed ja maa-aluseid tehnovõrke, mida kooskõlastatakse trassivaldajatega
  • ehituse käigus vajalike mõõtmiste tegemine – ehitusvõrgu rajamine, väljamärkimised, teostusmõõdistused, erinevad kontrollmõõdistused, mahuarvutused jne. Teenindame geodeetiliste töödega nii teede, hoonete, rajatiste, trasside jms ehitust
  • mõõtmistöödeks vajaliku täpsusega plaanilise ja kõrgusliku võrgu rajamine
  • olemasolevate hoonete ja rajatiste (sillad, hooned, viaduktid jne) mõõdistamine renoveerimisprojekti koostamiseks, kvaliteeti ja püsivuse kontrollimiseks vms
  • geoloogilisteks uuringuteks vajaliku plaanilise ja kõrgusliku sidumise tagamine
  • kõikvõimalikud eritööd, kus vajalik täpne mõõtmistulemus

Uusim tehnoloogia

Reaalprojekt käib kaasas mõõtmise- ja andmetöötluse valdkonnas toimuva tehnoloogia kiire arenguga. Kaasajastame pidevalt oma seadmeparki ja tarkvarabaasi ning koolitame töötajaid. Teeme koostööd oma välispartneritega uuenduslike tehnoloogiate juurutamiseks Eestis.

Kasutame oma töös kaasaegseid mõõteseadmeid firmalt Leica (GPSid, elektrontahhümeetrid, niveliir ja skanner). Andmete töötlemiseks ja tööde vormistamiseks kasutame AutoCAD Civil3D ja ZWCAD tarkvara integreeritud spetsiaalsete lisaprogrammidega.