Laserskaneerimine

Seoses BIM-tehnoloogia kiire arenguga ehituse ja projekteerimise valdkonnas on kiirelt kasvanud ka vajadus 3D mõõdistamise järele. Leiame, et selleks kõige efektiivsem tehnoloogia on laserskaneerimine.

Meie eesmärgiks on pakkuda vajaduspõhist laserskaneerimist ja mõõdistuse põhiseid tulemeid, mis on vajaliku täpsusega ja piisava informatsiooniga. Usume, et laserskaneerimise mõõdistusviisi kasulikkus ja kasumlikkus tuleb paremini esile, kui teeme tihedalt koostööd tellijaga, et selgitada välja projekti täpsed vajadused, millele lähtudes leiame kliendipõhised lahendused.

Kiire mõõdistus ja sobivad väljundid

Laserskaneerimine võimaldab väga lühikese ajaga objektidest ja ümbritsevast keskkonnast koguda väga suurel hulgal täpset 3D infot. Mõõdistuse tulemiks saame olemasolevast objektist 3D punktide andmekogu ehk punktipilve, mille alusel koostame vajadusel 3D mudeli, vaated, lõiked, plaanid jms. 

Tänapäevased töövahendid

Reaalprojekt kasutab 3D mõõdistuste teostamiseks laserskannerit Leica ScanStation P20 uuendatud tarkvaraga, mis võimaldab kiiret ja väga täpset mõõdistamist. Meie skanneri eelisteks teiste ees on külmakindlus miinuskraadidel ja võimalus ka tagurpidi mõõdistada (näiteks seestpoolt mahuteid jms).  Seade sisaldab ka digikaamerat, mis võimaldab vajadusel lisada punktipilvele värviinfo (RGB).

Punktipilvetöötluseks ja modelleerimiseks kasutame tänapäevaseid tarkvara nagu Leica Cyclone, Autodesk Revit, Autodesk Recap, AutoCAD Civil 3D jt.

Pikaajaline kogemus valdkondades:

  • Rekonstrueeritavad hooned
  • Inventariseerimine
  • Uute hoonete konstruktsioonide kontrollmõõdistused
  • Kultuuripärandid
  • Rajatised (sillad, tunnelid, kanalid, majakad)
  • Eripärased objektid nagu mahutid, torustikud, seadmed jms

Võta meiega ühendust

Jaanus Puks
Geodeesia osakonna juhataja
Telefon
+372 521 3985