Maakorraldus

Maakorraldustööde eesmärk on moodustada uusi katastriüksusi või kujundada ümber olemasolevaid. Maakorraldustööde tulemusena valminud katastritoimikud esitatakse registreerimiseks maakatastrisse.

Reaalprojekti maakorraldustööd:

  • uute katastriüksuste moodustamine maa tagastamise, erastamise, munitsipaliseerimise või riigiomandisse jätmise eesmärgil
  • olemasolevate katastriüksuste piiride muutmine
  • olemasolevate katastriüksuste jagamine või liitmine
  • kaardi- ja plaanimaterjali alusel moodustatud katastriüksuste mõõdistamine
  • katastriüksuste piiride tähistamine looduses ja hävinud piirimärkide taastamine.

Haridus + kogemus

Meie meeskond koosneb erialase hariduse ja pika töökogemusega EMO-maakorraldusspetsialistidest, kes vastavad kutsekvalifikatsiooni nõuetele. Just pikaajaline kogemus võimaldab meil oma klientidele pakkuda kvaliteetset maamõõduteenust

Kvaliteedi tagab ka kaasaegne tehnika, mida kasutame. Mõõdistamiseks kasutame Trimble Robotic S6 ja Topcon GTS603 elektrontahhümeetreid, käsi GPS-i Garmin täpsusega 2 meetrit ning GPS Trimble R6 ja Topcon Hiper+ reaalaja GPS-seadmeid. Tööde vormistamiseks kasutame AutoCAD-i joonestusprogrammiga kombineeritud spetsiaaltarkvara.

Töid teostame kogu Eesti piires.