Geodeetilised uuringud

Geodeetiliste tööde eesmärk on tagada projekteerijatele piisava täpsusega lähtematerjal ning ehitajatele vajalik täpsuskindlus projekti elluviimisel.

Reaalprojekti geodeetilised tööd:

  • erinevateks mõõtmistöödeks vajaliku täpsusega plaanilise ja kõrgusvõrgu rajamine
  • projekteerimiseks vajaliku täpsuse ja detailsusega alusplaani koostamine. Plaanil (topo-geodeetiline alusplaan) kajastatakse reljeefi, kogu maapealset olukorda (haljastus, hooned ja rajatised, õhuliinid jms) ning maa-aluseid tehnovõrke
  • geoloogilisteks uuringuteks vajaliku plaanilise ja kõrgusliku sidumise tagamine
  • ehituse käigus vajalike mõõtmiste tegemine – ehitusvõrgu rajamine, väljamärkimised, teostusmõõdistused, erinevad kontrollmõõdistused jne
  • olemasolevate hoonete ja rajatiste (sillad, hooned, viaduktid jne) mõõdistamine, selleks et  koostada renoveerimisprojekt, kontrollida kvaliteeti ja püsivust vms
  • kõikvõimalikud eritööd, kus vajalik täpne mõõtmistulemus.

Kasutame oma töös kaasaegseid mõõteseadmeid firmalt Leica (GPSid, elektrontahhümeetrid, niveliir ja skanner).

Uusim tehnoloogia

Reaalprojekt käib kaasas mõõtmise- ja andmetöötluse valdkonnas toimuva tehnoloogia kiire arenguga. Kaasajastame pidevalt oma seadmeparki ja tarkvarabaasi ning koolitame töötajaid. Teeme koostööd oma välispartneritega uusimate tehnoloogiate juurutamiseks Eestis.

Võta meiega ühendust

Jaanus Puks
Geodeesia osakonna juhataja
Telefon
+372 521 3985

Tutvu meie tehtud töödega

Reaalprojektil on 20 aastane kogemus projekteerimise valdkonnas.
Oleme koostööd teinud sadade klientidega ja loonud ühe tuhande erineva projekti.

Tutvu meie tehtud töödega

Projekteerimine

Liivalaia äri- ja elukvartali teed, trassid ja tehnovõrgud projekteeris Reaalprojekt

Projekteerimine

Algas Filtri teed Kadrioru ja Ülemiste ühisterminaliga ühendava kergliiklustee ehitus

Projekteerimine

Algas Majaka asumit ja Kadriorgu ühendava kergliiklussilla ehitus