Riigitee nr 21140 Kuressaare-Sikassaare rekonstrueerimise põhiprojekt

Kõrvalmaantee rekonstrueerimistööde teostamiseks koostatud põhiprojekt ning selle BIM infomudel on koostatud vastavalt Transpordiameti poolt väljastatud projekteerimistingimustele, tehnilisele kirjeldusele ning piirkonnas paiknevate tehnovõrkude valdajate poolt väljastatud tehnilistele tingimustele.

1,8 km pikkuse maantee projekteerimisel on lähtutud liiklusohutuse ja sõidumugavuse taseme tõstmise vajadusest. Maantee paremale küljele on projekteeritud kogu lõigu pikkuses 3m laiune kergliiklustee. Kuressaare linna territooriumil on Kuressaare ringtee ja Voolu tänava vahelises lõigus 2m laiune äärekiviga eraldatud kõnnitee. Kõik maanteele jäävad bussipeatused on lahendatud teelaiendiga ning ootekojaga varustatud ooteplatvormiga. Sõiduteele on projekteeritud uus katend ning seda laiendatakse 8m-ni, luues 3,25m laiused sõiduread 0,75m laiuste kindlustatud peenardega.

Lisaks on maanteele linnasiseses lõigus projekteeritud kaasaegne LED tänavavalgustus ning sademeveekanalisatsioon.

Projektiga on ette nähtud ka Sikassaare küla sisese kohaliku tee taastusremont ning bussipeatuse platvormi rajamine.

Tellija: Transpordiamet

Teostamise aeg: september 2022 – mai 2024

Asukoht: Kuressaare linn, Sikassaare küla, Saaremaa vald, Saare maakond