Projekteerimine

Kiiresti kasvav inimpopulatsioon avaldab üha suuremat survet ümbritsevale keskkonnale. Reisime rohkem, tarbime rohkem puhast vett ja elektrit. Meie igapäevased tegevused põhjustavad aina rohkem saastet alates CO2 heitkogustest kuni reoveeni. Reaalprojekti visioon on kujundada meie lastele jätkusuutlik tulevik.

Reaalprojekti missioon on aidata klientidel saavutada oma eesmärke, kujundades jätkusuutlikke ja turvalisi infrastruktuurilahendusi. Pakume teile kohandatud lahendusi raudtee-, maantee- ja muude infrastruktuuri- ja sideprojektide jaoks. Meie juurest leiate kogenenud ja usaldusväärse partneri Eestis, Lätis, Leedus ja Rootsis.