Teed, tänavad ja platsid

Tänapäeva maailm ei ole võimalik ilma inimeste ja kaupade liikumiseta. Selleks on vaja tagada kiire, ohutu ja keskkonnasõbralik liikluskeskkond

Reaalprojektil on palju kogemusi teede, tänavate ja platside projektide koostamisel. Kliendid hindavad meid kui tehnoloogiliselt tugevaid projekteerimiskonsultante nii katendite konstrueerimise kui ka remonditehnoloogia valiku määramisel. Meie eesmärk on koostada kvaliteetsed, ohutud ning keskkonnasõbralikud projektlahendused. Sellega tegelevad meie juures 7. ja 8. taseme teedeinsenerid. 

Projekteerime:  

 • teed, tänavad, kergliiklusteed (jalakäijatele ja jalgratturitele), maanteed
 • parklad
 • platsid
 • pargid ja spordirajatised (staadionid)
 • raudteed ja trammiteed
 • foorristmikud
 • lennuväljad.

Koostame asendiplaani, vertikaalplaneeringu, pikiprofiili, ristprofiili, 3D, BIM-i (Building Information Modelling), katendite aruanded, seletuskirjad, mahutabelid. 

Teostame ka teede projekteerimiseks vajalike analüüse, sealhulgas:

 • finants- ja  tasuvusanalüüsid
 • ekspertiisid, liiklusohutusauditid
 • katendiarvutused 
 • liiklusuurinud 
 • autorijärelevalve.