Elektri- ja sidevõrgu projekteerimine

Elektri- ja sidevarustuskindlus on tänapäeval ülioluline. Elektri puhul ei räägi me ainult kodudes põlevatest valgustitest või töötavast külmkapist, vaid peaaegu kõigist eluks vajalikest valdkondadest: meditsiinist, logistikast, IT-st ja paljust muust. 

Elekter ja side – kaasaegse ühiskonna alus

Ilma elektrita ei oleks arvuteid, tänapäevaseid sidelahendusi, roboteid, võimalust liigelda valgustatud tänavatel jne. Lisades elektrile sidelahendused, saame me kaasaegse toimiva ühiskonna, kus on võimalus jälgida reaalajas toimuvat, teostada kaugjuhtimist, helistada sõbrale, vaadata kodus televiisorit jpm.

Lahendused, mis toimivad nii täna kui homme

Reaalprojekt peab oluliseks elektri- ja sidevõrkude varustuskindlust ning nende laiendamise võimalust. Ilma kvaliteetse ja korrektselt projekteeritud lahenduseta ei ole võimalik saada head ehitustulemust. Projekteerime vastavalt kehtivatele normidele ja standarditele. Meie meeskond koosneb pädevatest ning pidevalt arenevatest spetsialistidest, kellel on pikaajalised kogemused oma valdkonnas.
Meie teadmised ei piirdu ainult 2D-lahendustega, vaid meil on ka tippteadmised 3D- ja BIM-modelleerimise vallas.

Omame kompetensi järgmiste rajatiste projekteerimises:

  • keskpinge elektriprojektid (ümbertõstmised, uute lahenduste projekteerimine)
  • madalpinge elektriprojektid (liitumised, ümbertõstmised, uute lahenduste projekteerimine)
  • tänavavalgustus (ümbertõstmised, uute lahenduste projekteerimine)
  • sideprojektid (liitumised, ümbertõstmised, uute lahenduste projekteerimine)
  • hoonete elektrivarustus
  • hooneautomaatika.