Vesiehitised

Pakume vesiehitiste projekteerimise teenust, mis hõlmab erinevate vee ja pinnasega seotud eriotstarbeliste rajatiste, sh keskkonnarajatiste projekteerimist. Meil on kompetents järgmiste vesiehitiste ja keskkonnarajatiste projekteerimises:

  • tiigid
  • paisud ja veehoidlad
  • hüdroelektrijaamad
  • kalapääsud
  • truubid ja sillad
  • kalakasvandused
  • kalda- ja nõlvakindlustused
  • veekogude tervendamine. 

Vaja on hüdrotehnilisi teadmisi

Vesiehitiste projekteerimisel võib olla vajalik lisaks tavapärasele uurimistööle (topogeodeetiline ja geoloogiline uurimistöö) läbi viia ka hüdrotehniline uurimistöö, mis hõlmab veekogu põhja, sette paksuse ja veealuste konstruktsioonide mõõdistamist ning olemasolevate konstruktsioonide seisukorra hindamist. Saame olla abiks vajalike uurimistööde väljaselgitamisel ja ka uuringute läbiviimisel.

Täpsed hinnapakkumised

Hinnapakkumise koostamiseks on oluline võimalikult täpselt paika panna töö eesmärk, mille põhjal saab määrata vajaliku uuringute mahu ja projekteerimise staadiumi. Suuremate ehitiste korral on soovitatav rakendada etapiviisilist projekteerimist (eskiis, eelprojekt, põhiprojekt). Oleme abiks sobivate lahenduste väljatöötamisel.

Võta meiega ühendust

Mikk Reier
CEO, Tegevjuht, Juhatuse liige
Telefon
+372 510 4521