Vabariigi Valitsus teeb ettevalmistusi uue raudteeühenduse rajamiseks

Vabariigi Valitsus kavandab läbi viia liikuvusreformi ühistranspordi ümberkorraldamiseks. Reformi eesmärgiks on pakkuda reisijatele rohkem sõiduvalikuid ühistranspordi näol, et väheneks isiklikku sõiduauto kasutamine. Seejuures on oluline, et inimene saaks igapäevaselt mugavalt liikuda ühistranspordiga töökoha ja kodu vahel ning pääseda ligi suurematesse keskustesse. Raudteeliikluse pikendamine ja arendamine on Vabariigii Valitsuse kindel osa kogu ühistranspordivõrgu ümberkorraldusest. Liikuvusreformi osana planeeritakse raudtee ehitamist kuni Rohukülani. Olgugi, et raudtee ehituseks Vabariigi Valitsuse otsust käesoleval ajal veel ei ole, on ettevalmistavad tegevused juba aastaid käigus olnud.

Raudteeühendust Rohukülani on projekteeritud viies etapis. Ehitusload on olemas nelja etapi osas kuni Haapsaluni. Viienda etapi, ehk Haapsalu-Rohuküla raudteelõigu osas on ehitusloamenetlus alles käimas.

Reaalprojekt OÜ koostas 2022. aastal AS Eesti Raudtee tellimusel projektid Turba-Risti raudteelõigu ehituseks, 2023. aastal sõlmiti AS-iga Eesti Raudtee leping Haapsalu-Rohuküla raudteelõigu projekteerimiseks, mille projekteerimistööd on käesolevaks ajaks lõpetatud ning toimub ehituslubade menetlus.

Turba-Risti raudteelõiku oleks võimalik ehitama hakata sisuliselt kohe kui on olemas Vabariigi Valitsuse otsus ja rahastus. Turba-Risti raudtee ehituse rahalise kattena on riigil olemas CO2 vahendid, mis on juba 2024. aasta eelarves Riigikogu poolt vastu võetud. Küll aga ei ole otsustatud, kas need vahendid lähevad Turba-Risti raudtee jaoks või on seal mõni teine keskkonnasõbralik projekt. Turba-Risti vahelisel raudteelõigul teostatakse juba ehitustöödeks ette valmistava tööna raadamistöid.

Raudteeühenduse lahendus on projekteeritud selliselt, et juhul kui operaator Elron soovib käiku panna Tallinn-Haapsalu liini, siis on olemas perroonid ajaloolise jaamahoone taga (nii ajalooline kui ka planeeritud uus ooteplatvorm). Kui rongiühendust soovitakse ehitada välja kuni Rohukülani, siis ka see võimalus on olemas. Haapsalus on selleks Rohuküla suunal eraldi ooteplatvorm. See jääb jaamahoone otsast suurusjärgus 100-meetri kaugusele. Millised rongiliinid ja millal konkreetselt käivitatakse, see kõik sõltub Elronist. Vastavalt reaalsele vajadusele on taristu selleks ette valmistatud.