Alustatakse Juula ja Alu viaduktide ehitust

Verston ja Järelpinge Inseneribüroo OÜ tegid ühispakkumise Alu ja Juula maantee viaduktide ning Kodila raudteejaama ehituseks. Mõlema viaduktiga seotud teelõigu tööprojektid koostas Reaalprojekt OÜ.
Töid tellib Transpordiamet, finantseerija on Rail Baltic Estonia.

Juula viadukti ehitustööd toimuvad Rapla-Järvakandi-Kergu maantee kilomeetritel 3,9–4,7. Ehitusala jääb põldude ja metsa vahele. Sellel riigimaanteel sõidab ööpäevas keskmiselt 1700 autot, eelkõige kasutavad seda Järvakandi ja Kergu elanikud töölesõiduks Raplasse.

Alu maanteeviadukt jääb mööda tulevast raudteed minnes Juula viaduktist 5,5 kilomeetri kaugusele, kus raudteetrass ristub Rapla-Varbola maanteega. Ehitustööd toimuvad selle teelõigu kilomeetritel 2,8–3,9. Liiklussagedus on seal keskmiselt 985 sõidukit ööpäevas ning valdavalt kasutavad seda ümberkaudsed elanikud igapäevaste sõitude tegemiseks. Ehitusobjekti ala ümbritsevad põllud ja mets.

Juula viadukti ehitamist alustatakse märtsis raadamistöödega ning sellel ajal on seal sõidukite liikluskiirus piiratud. Samuti tehakse algust geodeetilise võrgu, ajutiste platside ja teede rajamisega. Märtsist kuni juuni lõpuni leiavad seal lisaks aset Eesti Lairiba Sihtasutuse sidetrassi ümberehitustööd. Alu maanteeviadukti tööpiirkonnas algavad märtsis ehitustööd kändude juurimisega ning kuu lõpus tehakse algust elektri- ja sidetrassi rajamisega, mille tõttu piiratakse antud teelõigul sõidukite kiirust.

Tegutsetakse selle nimel, et Alu ja Juula maanteeviaduktid valmiksid üheksa kuuga ehk tänavuse aasta detsembriks. Riigihankelepingu järgi on nende valmimise tähtaeg 2025. aasta september.

Lisaks saab lugeda siit:

https://rapla.ee/railbaltica#alu-ja-juula