Geoloogia

Selleks et projekteerida ja ehitada kestev, ökonoomne ja ohutu ehitis, on vaja teada ehitise alla jääva või ehitise keskkonnaks oleva pinnase omadusi. Geotehniliste (ehitusgeoloogiliste) pinnaseuuringute eesmärk on andmete saamine ehituskoha pinnase, pinnasevee ja muude maasiseste mõjurite kohta.