Uuringud ja vaatlused

Peaaegu kõik ehitised, mida inimkond on püstitanud, toetuvad maapinnale (hooned, sillad, teed) või on rajatud maa sisse (tunnelid, tehnovõrgud). Selleks et projekteerida ja ehitada kestev, ökonoomne ja ohutu ehitis, on vaja teada ehitise alla jääva või ehitise keskkonnaks oleva pinnase omadusi.  

Info pinnase kohta

Geotehniliste (ehitusgeoloogiliste) pinnaseuuringute eesmärk on andmete saamine ehituskoha pinnase, pinnasevee ja muude maasiseste mõjurite kohta.
Reaalprojekt teostab geotehnilisi (ehitusgeoloogilisi) pinnaseuuringuid teede, raudteede, hoonete, tööstusehitiste ja tehnovõrkude ehitamiseks või rekonstrueerimiseks. Lisaks võtame pinnasest ja pinnaseveest proove reostuse määramiseks ning teostame pinnase ja kalju puurimistöid mitmel muul otstarbel – maavarade uuringuga seotud puurimistööd, vertikaalsete tehnoloogiliste aukude puurimine, aukude puurimine vundamendi rajamiseks jne.

Milline meetod valida?

Geotehniliste (ehitusgeoloogiliste) pinnaseuuringute läbiviimiseks on välja töötatud rida erinevaid meetodeid. Millist uuringumeetodit kasutada, sõltub peamiselt sellest, mis andmeid konkreetse ehitise puhul on vaja ning milline on pinnas ehituskohas.

Seadused ja standardid

Reaalprojekt juhindub geotehniliste (ehitusgeoloogiliste) pinnaseuuringute tegemisel Eestis kehtivatest seadustest ja määrustest (Ehitusseadus, Planeerimisseadus, Ehitusgeoloogiliste tööde tegemise kord jne) ning juhenditest ja standarditest (EVS-EN 1997, Elastsete teekatendite projekteerimise juhend, Maanteeameti geotehniliste uuringute juhis jne).

Seadmed ning tarkvara

Geotehniliste (ehitusgeoloogiliste) pinnaseuuringute läbiviimiseks kasutame kaasaegseid väliuuringuseadmeid ja meetodeid:

  • multifunktsionaalsed geotehniliste uuringute masinad Geomachine GM 65 GTT ja Geomachine GM 100 GT, puurmasin URB2A2
  • puurvarustus erinevat tüüpi puurimiste (keerd- ja lööksüdamikpuurimine, tigupuurimine, näritspuurimine) tegemiseks ja pinnaseproovide võtmiseks
  • varustus erinevat tüüpi penetratsioonikatsete (DPSH-A, CPTU ja DPL) tegemiseks
  • tiivikkatseseade nõrkade pinnaste tugevusomaduste määramiseks
  • käsipuurvarustus (Cobra, Eijkelkamp) raskesti ligipääsetavatesse kohtadesse puuraukude tegemiseks ja proovide võtmiseks
  • pumpamisseade filtratsioonikatsete tegemiseks, vahendid pinnaseveest reostusanalüüsi proovide võtmiseks
  • GPS-seadmed Garmin ja Trimble uuringupunktide väljamärkimiseks ning nivelliir Topcon uuringupunktide kõrguslikuks sidumiseks
  • AutoCAD Civil 3D-ga kombineeritud spetsiaaltarkvara uuringuandmete töötluseks ja aruannete vormistamiseks.

Võta meiega ühendust

Leivi Arumäe
Geoloogia osakonna juhataja, Kvaliteedijuht
Telefon
+372 556 71006