BIMsummit Estonia 2021 keskendub infraBIM-le

Eesti suurim BIMi ja digitaalehituse teemadele keskenduv konverents BIMsummit Estonia toimub 11. märtsil viiendat kord. Esmakordselt on fookuses infra-valdkonna digiehitus.  Konverents toob välja valdkonna arengud Eestis ja maailmas, jagatakse kõige päevakajalisemaid teemasid ning huvitavamaid praktikute kogemuslugusid. 

Eesti InfraBIMi arengus on oluline koht Reaalprojekt OÜ‘l. Kahekümnendat tegevusaastat tähistav ettevõte pakub taristute projekteerimise täisteenust ning on aja jooksul aidanud ellu viia üle 1000 erineva projekti. Nende seas ka mitmeid InfraBIM põhimõtetele vastavaid projekte. Reaalprojekt OÜ juhib Digitaalehituse klastri InfraBIM töögruppi. 

Eesti ühe mastaapseima arendusprojekti, Kvartali näol on tegemist projektiga, kus nii teede kui hoonete mudelid on lahendatud BIMis. Kvartali hoonetevälised osad, teed, trassid ning tehnovõrgud projekteeris Reaalprojekt. BIMsummit Infra 2021 veebikonverentsil jagab ettevõtte projektiosakonna juhataja Taavi Sadam Reaalprojekti kogemusi BIMi juurutamisest ning Kvartali inseneritöödest. 

BIM projekteerimise abil saab koostada koondmudeli, mida on võimalik kasutada nii konfliktide tuvastamiseks kui ka info haldamiseks kogu hoone elukaare jooksul. BIM projekteerimisest on saamas uus projekteerimisstandard, mille abil harjumuspärane joonis paberil asendub 3d infomudelitega ehk BIMiga. 

InfraBIM on taristute ja infrastruktuuride projekteerimiseks, ehitamiseks ja haldamiseks välja töötatud protsess, kus kogu protsessi keskmes on inforikas 3D mudel. 3D modelleerimine võimaldab luua visuaalse mudeli, analüüsida võimalikke ehitise konfliktipunkte, avastada projekteerimise vigu, võrrelda erinevaid võimalusi ja nende maksumusi, võimalik on saada ka 2D joonised ning kiiresti välja töötada mitu erinevat projekti tehnilist varianti. Samuti on 3D modelleerimine abiks teehoiu infosüsteemi haldamisel.

Tutvu BIMsummit kavaga ja registreeru siin www.bimsummit.ee/

Konverents on kõigile tasuta.