BIMsummit Estonia 2022

07.09 – 08.09.2022 a. toimus BIMsummit Estonia 2022, kus eesrindlikumad digiehituse praktiseerijad jagasid oma kogemusi. BIMsummit Estonia kajastab nii hoonete kui ka infa-valdkonna digiehituse arenguid Eestis ja maailmas.
Reaalprojektist osalesid sel korral Aleksei Muzalevski, Taavi Agasild ja Kristi Viltrop. 

BIMsummiti esinejad tõid välja suurimad saavutused ning väljakutsed, kuid ei unustanud mainida oma ajalugu ja teekäiku BIM valdkonda jõudmiseks.

Päeva inspireerivaima ettekande tegi Oystein Ulvestad Norrast, kes tutvustas Randselva silda ehk maailma pikima, ilma joonisteta ehitatud silla projekteerimise ja ehitamise protsessi. Antud esinemine meie kui infra projektide koostajatele oli väga arendav kuna Oystein tundis hästi kõiki neid väljakutseid, millega oleme silmitsi päevast päeva seisnud ning jagas infot ja mõtteid, kuidas neid väljakutseid saab lahendada. 

Reaalprojekti meeskonna jaoks oli väga huvitav ja uhke kuulata meie kliendi, AS Edelaraudtee juhataja Rain Kaarjase esinemist Rapla-Lelle raudteelõigu rekonstrueerimise kohta (km 53+342 kuni km 73+312) lähtuvalt kaasaegse raudteeliikluse vajadusest. Rain tutvustas väga inspireeritavat lugu, kuidas BIM modelleerimine aitab muuta protsesse tulevikus. Samas olid ka tulnud esile mudeli koostamise tehnilised raskused ja väljakutsed, millest saadi üle, kuid põhiliseks probleemiks oli ehitisregistri poolt menetlusse võetavate failide töötluse võimekus.
3D ja BIM info haldamine ja kasutamine nõuab täiendavat arengut ehitisregistris. 

Paneelvestluse kõige põnevamaks teemaks oli Rail Baltica nõuete täitmine projekteerimisel ja ehitusprotsessides Eesti turul. BIM infosisu loomine, korrastamine ja haldamine nõuab Eesti projekteerimisettevõttetel suuremaid investeeringud ja täiendavaid oskusi modelleerimises, mille tulemused praegusel hetkel tõstavad esile järgmised küsimused: – Kas nii palju infot on tõesti  vaja?  – Kas infosisu haldamine on võimalik ilma täiendavate ajaliste kuludega? – Kas Tellija on nõus sõlmima lepingumuudatusi kui olemasoleva lepingu tingimused infosisule muutuvad?

Nendele ja paljude teistele küsimustele proovisid leida vastuseid paneelvestluse osalejad.  Samuti arutati, kuidas parandada koostööd erinevate osapoolte vahel, et tõsta edasiste tööde effektiivsust.

Taristu digitaliseerimine e-ehituse platvormi ülevaadet jagas Jaan Saar, kes tõi esile, kuidas on toimunud IT areng erinevates sektorites ja valdkondades Eestis. Tutvustas uusi arendusi ehitusregistris ning tänas kõiki julgeid Tellijaid, kes arendavad BIM projekteerimist ja aitavad parandada BIM infosisu haldamist ehitusregistris.

BIMsummiti üritus toob esile neid näiteid Eestist ja maailmast, mis inspireerivad tegutsema edasi arendades BIM võimekust Eestis. Südamlikult täname BIMsummiti meeskonda ürituse korraldamise eest.