Ruhnu lennuvälja rekonstrueerimistööd on lõpetatud

Reaalprojekt OÜ poolt koostatud Ruhnu lennuväljaku rekonstrueerimise projekti järgsed ehitustööd on valmis saanud. Lennuliiklus avatakse taas oktoobris 2023 a.

Tööde teostaja oli Trev 2 Grupp AS.

Projektala asub Saare maakonnas, Ruhnu saare lõunaosas, Ringsu sadama läheduses.

Projekti raames on rekonstrueeritud lennuraja, ruleerimistee ja perrooni konstruktsioon ning uuendatakse drenaazisüsteem. Lennuraja, ruleerimistee ja perrooni katendiks on kavandatud perfo plaadid murukattega. Maandumisrada on 600 m pikkune, suunaga 13/31 ja laiusega 20 m. Tegemist on visuaallennuväljaga, kus ei ole lennuvälja tulede süsteemi ja raadiomajakaid.

Ehituse e-hüppe programm toetab Reaalprojekt OÜ arendustegevust

Ehituse e-hüpe on MKMi ja Riigi Tugiteenuste Keskuse (RTK) koostöös ellu kutsutud rahastusprogramm, mille eesmärk on stimuleerida ehitusvaldkonna ettevõtjaid uuenduslike digitaalsete lahenduste loomisel ja rakendamisel, mis aitavad tõsta sektori tootlikkust ja laiendada e-ehituse platvormil pakutavate teenuste hulka.

Esimesse e-hüppe taotlusvooru esitati kokku 103 taotlust. Hindamiskomisjon valis neist välja 63 projekti, millele makstakse toetust kokku summas 2,6 miljonit eurot. Kõikidele projektidele lisandub ka toetuse saajate omafinantseering.

Reaalprojekt OÜ sai programmi esimeses voorus rahastuse kahele taotlusele:

 1. 1) Programmeerimisrakendusega Dynamo koostatud automatiseeritud lahendused (Dynamo scripts). Projekti eesmärgiks on automatiseerida teatud tööprotsessid ja luua 3 lahendust:
  • Kaevukellade tabeli koostamise automatiseerimine Autodesk Civil 3D baasil,
   • Kululoendite automatiseerimine
    • 3D valgustusmastide ja muude elementide lisamise automatiseerimine samuti Autodesk Civil 3D baasil.
 2. 2) Mudelprojekteerimise protsessiinnovatsioon (Autodesk Civil 3D baasil). Selle eesmärk on luua väga kõrgetele vajadustele vastav projekteerimisprotsess ning vastavad tööriistad protsessi rakendamiseks, kuna nõudmised 3D mudelitele kasvavad ajas pidevalt. Projekti osa on ka meeskonna koolitamine uute tehnoloogiate kasutusele võtmisel.

Automatiseerimine ja protsesside kaardistamine on olulised, sest võimaldavad suuremat tõhusust ja produktiivsust, et käia sektori arenguga kaasas ja olla jätkuvalt konkurentsivõimeline. Samuti võib see aidata vähendada vigade arvu ja parandada protsesside kiirust, mis omakorda võib vähendada projekti kogukulusid, aega ning suurendada kliendirahulolu.

Nimetatud taotlused osutusid edukaks ja projekti tegevused on juba teostamisel.

Programmi rahastus pärineb Euroopa taaste- ja vastupidavusrahastust NextGenerationEU.

Täpsem info projektide kohta: https://ehupe.eehitus.ee/

RAPLA-LELLE RAUDTEELÕIGU REKONSTRUEERIMINE (KM 53+342 KUNI KM 73+312)

Raudteelõigu rekonstrueerimistöödeks koostatud põhiprojekt ja selle BIM infomudel on koostatud vastavalt AS Edelaraudtee projekteerimistööde lähteülesandele, projekti koostamiseks väljastatud projekteerimistingimustele ning piirkonnas paiknevate tehnovõrkude haldajate poolt väljastatud tehnilistele tingimustele. Projektiga haaratav ala paikneb Rapla maakonnas, Rapla ja Kehtna vallas. 

Projekti üldine eesmärk on raudtee ja ooteplatvormide kapitaalremont lõigul Rapla-Lelle (km 53+342 kuni km 73+312) lähtuvalt kaasaegse raudteeliikluse vajadusest. 

Uue raudtee rajamine toimub valdavas osas olemasolevale Rapla-Lelle raudtee muldkehale. Vastavalt Edelaraudtee AS lähteülesandes toodule, on lisaks raudtee pealis ja alusehitise rekonstrueerimisele vajalik remontida ka 4 raudteealust silda, ehitades need ümber truupideks koos kindlustustega. Lisaks kuulub tööde mahtu Rapla jaama olemasoleva raudteesilla rekonstrueerimine ning Keava ooteplatvormi ümberehitus. 

Olemasoleval Rapla-Lelle raudteel on kasutusel raudtee konstruktsioon, mille pealisehitise vanus ulatub 50 aastani ning mis seetõttu on tehniliselt ja moraalselt aegunud ning vajab rekonstrueerimist. Reisijate ooteplatvormid on rajatud aastatel 2012-2013. Kasutusel on järgnevad ooteplatvormid:  

– Raplas, Keavas ja Lelles ääreplatvormid laiusega 3,0 m; 

– Raplas ja Lelles teedevahelised ooteplatvormid laiusega üle 4,0 m. 

Olemasolevatest ooteplatvormidest tuli teha mudelid (mh varikatus, 
pingid, juurdepääsuteed, märgised jms). Rapla ja Lelle jaamade olemasolevad 
juurdepääsuteed vajasid asukohapõhist ümberprojekteerimist 

Koos raudteega kavandatakse rekonstrueerida ka Rapla-Lelle lõigule jäävad järgmised olemasolevad ristuvad ülesõidud ja ülekäigud: 

 • Ülekäigukoht km 54+355 
 • Ülekäigukoht km 54+704 
 • Ülesõidukoht km 54+791 mnt 20117 Juuru-Rapla 
 • Ülesõidukoht km 58+145 mnt 20250 Hertu-Põrsaku-Keava tee 
 • Ülesõidukoht km 61+ 091 mnt 20120 Keava-Hõreda tee 
 • Ülesõidukoht km 65+760 kohalik tee 2921008 Ohekatku-Linnaaluste tee  
 • Ülesõidukoht km 67+261 kohalik tee 2921013 Hiie-Paluküla 
 • Ülesõidukoht km 69+473 kohalik tee 2920141 Palasi tee 
 • Ülesõidukoht km 69+989 mnt 20154 Lelle-Vahastu tee 
 • Ülekäigukoht km 71+627 
 • Ülekäigukoht km 71+804 
 • Ülesõidukoht  km 72+116 Tööstuse tänav ja kohalik tee 2921014 Lalli-Lelle tee 

Raudteeülekäikudele- ja sõitudele nähti ette raudbetoonkatend.

Lelle jaam
Rapla sild
Rapla ülesõit
Torusild

Valminud on Rail Baltica veeremidepoo põhiprojekt

Tellija: OÜ Rail Baltic Estonia

Teostamise aeg: 12.2021 kuni 12.2022

Asukoht: Tallinna linna ja Rae valla piiril

OÜ Rail Baltic Estonia ja ühispakkujate OÜ Reaalprojekt ning AS NORD PROJEKT vahel 08.12.2020 sõlmitud projekteerimise töövõtulepingu alusel on 2022. aasta lõpuga valminud Tallinna linna ja Rae valla piirile ehitatava Rail Baltica Ülemiste veeremidepoo BIM põhiprojekt.

“Tallinna linna ja Rae valla piirile kerkiv reisirongide veeremidepoo saab olema Rail Baltica trassil Baltikumi suurim. Tulevikus saab Rail Baltical sõitma hakkava veeremi hoolduse ja korrashoiuga depoos tööd 150 – 200 inimest ehk võib öelda, et depoo pole mitte ainult praktiline vajadus, vaid saab toimima ka raudteesektori uue kompetentsikeskusena,” lausus Rail Baltic Estonia tehniline juht Raido Kivikangur.

Ülemiste veeremidepoos hakkab toimuma esmajoones selliste rongikoosseisude remont ja hooldus, mille lõppjaamaks on Rail Baltica Ülemiste ühisterminal. Depoo peab omama valmisolekut pakkuda hooldus- ja remonditeenuseid ka ülejäänud Rail Baltica 1435mm rööpmelaiusel liikuvale rongipargile. Ülemiste veeremidepoo peab võimaldama reisirongipargi parkimist ja teiste vajalike funktsioonide teostamist.

Projektiga on lahendatud järgmised projektiosad:
• uus 1435 mm Rail Baltica raudtee
• raudtee hooldusteed
• veeremidepoo hoone
• rajatised, sh platvormid, tugimüürid, aiad
• seotud tehnovõrgud – elekter, side, valgustus, vesi, kanalisatsioon, sademevesi, küte.

Reisiveeremi hoolduseks ja remondiks mõeldud depoosse mahub samal ajahetkel seitse rongikoosseisu, Rail Balticu opereerimisplaani järgi hakkab taristul liikuma 26 kiirrongi ja 16 regionaalrongi.

Koostatud projekt on osaks Rail Baltic Estonia poolt 2023. aasta alguses välja kuulutatud raudtee põhitrassi II lõigu ehitushankest, mille koosseisu jääb ka osaline Ülemiste veeremidepoo muldkeha ehitus. Ehitustööde teostamisega planeerib Rail Baltic Estonia alustada juba käesoleva aasta sügisel. Projekt on jätkuks varem koostatud Ülemiste terminali juurest algavale trassiosale. 

Jõulutervitused Reaalprojektilt

Reaalprojekti tiim külastas jõulude ajal Witensteini keskust Paides.
Toimus vallatute tegelastega ajarännak läbi Eestimaa ajaloo – muinasajast iseseisvuse taastamiseni.
Igas ajastus kohtusime selle aja tegelastega, kes haarasid meid oma tegemistesse. Juurde pakkusid selle ajastu suupisteid ja jooke.

Klaara-Manni Puhkekeskuses ootas meid pidulik õhtusöök, õhtujuht Tanel Saar ja tantsuks keerutas lugusid Full House Band.
Nautisime üksteise seltskonda ja tantsisime hommikuste tundideni.

Reaalprojektis kandsime sellel aastal säravaid jõulukampsuneid. Üks kampsun oli säravaim kui teine.
Hääletuse tulemusel osutus säravaks LED – tuledega kaunistatud Dorise kampsun.

Säravad jõulukampsunid detsember 2022 a.

Wittensteini keskus Muinasaeg
Full House Band

Soovime Sulle Reaalprojekti poolt rahulikku pühadeaega ja säravat uut aastat!

Reaalprojekt OÜ omandas DataCap OÜ enamusosaluse.

DataCap’i omandamisega soovib Reaalprojekt tõsta oma kaasaegsete mõõdistustehnoloogiate ja andmetöötluse rakendamise võimekust ning laiendada oma teenuste portfelli. DataCap omalt poolt loodab koostööst Reaalprojektiga saada tugemat baasi kiiremaks arenguks ning pääsu välisturgudele Reaalprojekti tütarfimade kaudu.

DataCap OÜ alustas tegevust 2020.aasta algul. Ettevõte on spetsialiseerunud 3D mõõdistustele, punktipilvetöötlusele ning 3D mudeldamisele. DataCap on mõõdistanud ja mudeldanud mitmeid suuremahulisi objekte, näiteks Toompea loss, Kuressaare loss, Patarei merekindlus, Tallinna Toomkirik, Tartu Toomkirik, Lutheri kvartal, Balti Manufaktuur jpt.

Reaalprojekt ja DataCap on mõlemad Eesti Digitaalehituse Klastri liikmed.

Rohkem infot DataCapist siit

Abja-Paluoja läbiva linnalõigu projekteerimine

Lõppesid riigitee nr 6 Valga-Uulu maantee Abja-Paluoja läbiva linnalõigu projekteerimistööd 

Projekteerimisel on 2,3 km pikkuse Abja-Paluoja linna läbiva tee puhul lähtutud liiklusohutuse tõstmise vajadusest. Sõidutee laiust on vähendatud 7 meetrini. Selle tulemusel on tänava mõlemale küljele projekteeritud 2,5-3m laiused jalg- ja jalgrattateed. Suuremate teede ristmikud on lahendatud ringristmikena ning linna keskel oleva Viljandi tee ringristmiku läbimõõtu on vähendatud. Abja Gümnaasiumi juurde viiva Abja tee ristumine on viidud Valga-Uulu maanteelt Viljandi teele, kus on liikluskoormus väiksem ning ristmik seeläbi ohutum. 

Abja-Paluoja kesklinna linnaruumi kvaliteedi parendamiseks on kesklinna jalgteed projekteeritud kivisillutiskattega. Linna servas on jalgteede katteks asfalt. Jalgteede äärde on projekteeritud uute pinkide ja prügikastidega puhkekohad.  

Lisaks on tänavale projekteeritud kaasaegne LED tänavavalgustus ning jalakäijate ülekäiguradade erivalgustus. Lahendatud on sademevee juhtimine ning eraldi projektiga tänava alla jäävad vee- ja kanalisatsioonitrassid. 

Tellija: Transpordiamet 

Teostamise aeg: november 2020 – september 2022 

Asukoht: Abja-Paluoja linn, Mulgi vald, Viljandi maakond 

BIMsummit Estonia 2022

07.09 – 08.09.2022 a. toimus BIMsummit Estonia 2022, kus eesrindlikumad digiehituse praktiseerijad jagasid oma kogemusi. BIMsummit Estonia kajastab nii hoonete kui ka infa-valdkonna digiehituse arenguid Eestis ja maailmas.
Reaalprojektist osalesid sel korral Aleksei Muzalevski, Taavi Agasild ja Kristi Viltrop. 

BIMsummiti esinejad tõid välja suurimad saavutused ning väljakutsed, kuid ei unustanud mainida oma ajalugu ja teekäiku BIM valdkonda jõudmiseks.

Päeva inspireerivaima ettekande tegi Oystein Ulvestad Norrast, kes tutvustas Randselva silda ehk maailma pikima, ilma joonisteta ehitatud silla projekteerimise ja ehitamise protsessi. Antud esinemine meie kui infra projektide koostajatele oli väga arendav kuna Oystein tundis hästi kõiki neid väljakutseid, millega oleme silmitsi päevast päeva seisnud ning jagas infot ja mõtteid, kuidas neid väljakutseid saab lahendada. 

Reaalprojekti meeskonna jaoks oli väga huvitav ja uhke kuulata meie kliendi, AS Edelaraudtee juhataja Rain Kaarjase esinemist Rapla-Lelle raudteelõigu rekonstrueerimise kohta (km 53+342 kuni km 73+312) lähtuvalt kaasaegse raudteeliikluse vajadusest. Rain tutvustas väga inspireeritavat lugu, kuidas BIM modelleerimine aitab muuta protsesse tulevikus. Samas olid ka tulnud esile mudeli koostamise tehnilised raskused ja väljakutsed, millest saadi üle, kuid põhiliseks probleemiks oli ehitisregistri poolt menetlusse võetavate failide töötluse võimekus.
3D ja BIM info haldamine ja kasutamine nõuab täiendavat arengut ehitisregistris. 

Paneelvestluse kõige põnevamaks teemaks oli Rail Baltica nõuete täitmine projekteerimisel ja ehitusprotsessides Eesti turul. BIM infosisu loomine, korrastamine ja haldamine nõuab Eesti projekteerimisettevõttetel suuremaid investeeringud ja täiendavaid oskusi modelleerimises, mille tulemused praegusel hetkel tõstavad esile järgmised küsimused: – Kas nii palju infot on tõesti  vaja?  – Kas infosisu haldamine on võimalik ilma täiendavate ajaliste kuludega? – Kas Tellija on nõus sõlmima lepingumuudatusi kui olemasoleva lepingu tingimused infosisule muutuvad?

Nendele ja paljude teistele küsimustele proovisid leida vastuseid paneelvestluse osalejad.  Samuti arutati, kuidas parandada koostööd erinevate osapoolte vahel, et tõsta edasiste tööde effektiivsust.

Taristu digitaliseerimine e-ehituse platvormi ülevaadet jagas Jaan Saar, kes tõi esile, kuidas on toimunud IT areng erinevates sektorites ja valdkondades Eestis. Tutvustas uusi arendusi ehitusregistris ning tänas kõiki julgeid Tellijaid, kes arendavad BIM projekteerimist ja aitavad parandada BIM infosisu haldamist ehitusregistris.

BIMsummiti üritus toob esile neid näiteid Eestist ja maailmast, mis inspireerivad tegutsema edasi arendades BIM võimekust Eestis. Südamlikult täname BIMsummiti meeskonda ürituse korraldamise eest.   

Järva maakonnas asuva Taikse ooteplatvormi ümberehitustööd

Edelaraudtee AS tellimusel alustatakse septembrikuu alguses Reaalprojekt OÜ poolt koostatud insenertehnilise projekti alusel Järva maakonnas asuva Taikse raudteepeatuse ooteplatvormi ümberehitustöödega. 

Projekt koostati ehitise info modelleerimise (BIM) põhimõtete alusel, mis võimaldab ühildada ja analüüsida erinevaid projektiosa juurde kuuluvaid mudeleid juba varajastes projekteerimise etappides ning annab projekteeritavate rajatiste omanikele võimaluse jälgida rajatise eluiga kogu elukaare jooksul. 

Edelaraudtee AS rajas Taikse raudtee ooteplatvormi 2006. aastal esimese eurokõrgusel ooteplatvormina. Sel ajal puudusid nõuded ooteplatvormi paviljonile, trepile, pandusele, käsipuudele jms., seega jäid need täna kehtivate nõuete kohaselt välja ehitamata. Peamine põhjus platvormi ümber ehitamiseks on viia ooteplatvormi rajatised täna kehtivate nõuetega vastavusse. 

Projekteerimistöö hõlmas lisaks uue ooteplatvormi projekteerimisele ka katusega jalgrataste parklat, asfaltbetoonkattega parklat 5 autole (sealhulgas 1 invaparkimiskoht), raudteeülekäiku ning vajalikke juurdepääsuteid. Olemasolev ooteplatvorm on puidust, mõõtudega 3×30 m, mille asemel rajatakse rekonstrueerimistööde käigus 35 m pikkuse raudbetoonplaatidest platvormina. Projekti koostamisel on arvestatud perspektiivse võimalusega pikendada platvormi 150 meetrini. 

Ooteplatvormile projekteeriti toimimiseks vajalike teenindavate lisadena ootekoda, piirded, valgustid, prügikastid ja istepingid. Ooteplatvormi kõrvale projekteeritud jalgrataste parkla on valitud võimalusega elektrijalgrataste laadimiseks. 

Uus rajatav raudteeülekäik ühendab ooteplatvormi ja Kruusaaugu teed. Ülekäigukohani viiva jalgtee serva on ohutuse eesmärgil projekteeritud jalakäijapiire. Enne raudteeülekäiku on ohutuse tagamiseks projekteeritud metallist tõkised. 0,5m enne esimest metallist tõkist on ette nähtud ülekäigukattesse paigaldada taktiilsed betoonkivid. 

Reaalprojekti suvepäevad Karujärve ääres

Sel aastal toimusid Reaalprojekti suvepäevad Saaremaa suurima ja kauneima liivarannaga järve kaldal, Karujärve Puhkekeskuses 29 – 31.07.2022.

Osalesid Eesti, Läti ja Leedu kontori inimesed koos peredega.
Kokku oli osalejaid 195 inimest.

Vaade Karujärve päikeseloojangule

Suvepäevade teemaks oli seekord “Lastelaager”. Osalejatel oli võimalus endale sobivas kostüümis olla, mängida lastemänge, palju naerda ja nautida ülihead sööki.

Ilmataat andis meile enamasti päikesepaistelise nädalavahetuse, seega kõige eelneva kõrvale saime ka rannamõnusid nautida.

Lastelaagri esindaja

Parim kostüüm
Hommikune rivistus

Lastelaagri lipuheiskamine
Päikesekummardus

Võistkondlik veesõiduki ehitus ja võistlus EE+LV+LT

Ülemiste raudteeinfrastruktuuri rekonstrueerimise projekteerimine

Reaalprojekt OÜ koostöös Allspark OÜ-ga on projekteerinud “Ülemiste raudteeinfrastruktuuri rekonstrueerimise projekteerimine ja projekteerija järelevalveteenused” projekti.


Projekteeritav ala asub olemasoleval Ülemiste raudtee- ja kaubajaama piirkonna raudtee-alal. Kavandatava tegevusega muudetakse olemasolevate 1520 mm rööbasteede paiknemist seoses Rail Baltic trassi jaoks rajatavate uute objektidega.

Ülemiste raudteeinfrastruktuuri rekonstrueerimise projektiga on lahendatud järgmised projektiosad:

• uus 1520 mm raudtee ja olemasoleva likvideerimine
• uus 1435 mm Rail Baltic raudtee
• raudteede kontaktvõrgud, liiklusjuhtimine ning side- ja turvangu võrgud
• hooldusteed
• Ülemiste sõiduautode pealelaadimisjaama hoone, parkla ja tehnovõrgud
• Kantsi jalakäijate viadukti osaline ümberehitus
• Vesse jalakäijate tunnel
• rajatiste projekteerimine, sh tugimüürid, aiad
• seotud tehnovõrgud – elekter, side, valgustus, vesi, kanalisatsioon, sademevesi.

Projektile on väljastatud ehitusload ning välja on kuulutatud ehitushange.

Ülemiste sõiduautode pealelaadimisjaama hoone ja parkla
Rail Baltic rööbasteed

Vaata ka videot siit: https://www.youtube.com/watch?v=In5RhW2swQI

Haapsalu – Tallinn raudteeliini taastamine

Eesmärgiks on taastada Haapsalu-Tallinn raudteeliin projektkiirusele 160 km/h ja kaubarongidele 80 km/h. Selleks on Reaalprojekt OÜ ja EstConsult Rail OÜ koostöös valminud Risti – Ellamaa ja Ellamaa – Turba lõikude projekteerimistööd. Uue raudtee rajamine toimub valdavas osas olemasolevale Ellamaa-Turba raudtee mulde asukohale. Raudteetrass on kavandatud nii reisijatevedu kui kaubavedu võimaldava raudteena.

Projekti raames on kavandatud raudtee ooteplatvormid koos valgustatud parklatega Ristile ja Ellamaale. Lisaks Ellamaa raudteeviadukt üle maantee nr 9 ja 6 terasest truupi.

Ellamaa raudteepeatus

Ellamaa raudtee viadukt

Ellamaa – Turba raudtee lõigu pikkus on 9,6 km, sealhulgas 5 ülekäigukohta ( Vana-Jaamahoone, Risti-Kuijõe, Risti raudteepeatus, Ellamaa raudteepeatus ja Sealõpe).

Risti raudteepeatus

Risti – Ellamaa raudtee lõigu pikkus on 5,1 km, sealhulgas 3 reguleeritud ülesõidukohta ( Risti, Lepaste ja Turba).
Lisaks on valgustatud jalakäijate ülekäik ( Turba ülekäik).

Projekteeritud tööde alusel on välja kuulutatud “Risti-Turba raudtee ehitustööd” hange.

Valminud on kogu raudtee pikkuses video, mis on näha siin: