Ehituse e-hüppe programm toetab Reaalprojekt OÜ arendustegevust

Ehituse e-hüpe on MKMi ja Riigi Tugiteenuste Keskuse (RTK) koostöös ellu kutsutud rahastusprogramm, mille eesmärk on stimuleerida ehitusvaldkonna ettevõtjaid uuenduslike digitaalsete lahenduste loomisel ja rakendamisel, mis aitavad tõsta sektori tootlikkust ja laiendada e-ehituse platvormil pakutavate teenuste hulka.

Esimesse e-hüppe taotlusvooru esitati kokku 103 taotlust. Hindamiskomisjon valis neist välja 63 projekti, millele makstakse toetust kokku summas 2,6 miljonit eurot. Kõikidele projektidele lisandub ka toetuse saajate omafinantseering.

Reaalprojekt OÜ sai programmi esimeses voorus rahastuse kahele taotlusele:

 1. 1) Programmeerimisrakendusega Dynamo koostatud automatiseeritud lahendused (Dynamo scripts). Projekti eesmärgiks on automatiseerida teatud tööprotsessid ja luua 3 lahendust:
  • Kaevukellade tabeli koostamise automatiseerimine Autodesk Civil 3D baasil,
   • Kululoendite automatiseerimine
    • 3D valgustusmastide ja muude elementide lisamise automatiseerimine samuti Autodesk Civil 3D baasil.
 2. 2) Mudelprojekteerimise protsessiinnovatsioon (Autodesk Civil 3D baasil). Selle eesmärk on luua väga kõrgetele vajadustele vastav projekteerimisprotsess ning vastavad tööriistad protsessi rakendamiseks, kuna nõudmised 3D mudelitele kasvavad ajas pidevalt. Projekti osa on ka meeskonna koolitamine uute tehnoloogiate kasutusele võtmisel.

Automatiseerimine ja protsesside kaardistamine on olulised, sest võimaldavad suuremat tõhusust ja produktiivsust, et käia sektori arenguga kaasas ja olla jätkuvalt konkurentsivõimeline. Samuti võib see aidata vähendada vigade arvu ja parandada protsesside kiirust, mis omakorda võib vähendada projekti kogukulusid, aega ning suurendada kliendirahulolu.

Nimetatud taotlused osutusid edukaks ja projekti tegevused on juba teostamisel.

Programmi rahastus pärineb Euroopa taaste- ja vastupidavusrahastust NextGenerationEU.

Täpsem info projektide kohta: https://ehupe.eehitus.ee/