Küti tee ja Pargi tee rekonstrueerimistööd

Rae Vallavalitsuse tellimusel teostati Peetri alevikus Küti tee ja Pargi tee ringristmik ning Pargi tee (Küti tee-Peetri tee) rekonstrueerimine. Rekonstrueerimistööde projekti koostas Reaalprojekt OÜ.

Vastavalt tellija lähteülesandele tuli koostada Pargi tee ja ringtee ehituse põhiprojekt, mille alusel on võimalik ehitada nõuetele vastav sõidutee, ringtee ning kergliiklusteede ohutu ühendamine. Ehitustööde teostamise eesmärgiks on suurendada liiklejate ohutust antud piirkonnas, parandada ning teostada uute kergliiklusteede liitumine olemasoleva kergliiklusteede võrgustikuga. Tööde mahus projekteeriti ka puuduolev tänavavalgustus.

Objekti valmimis tähtaeg on 31.08.2023 a.

Põhiprojektis teostatud tööd on järgmised:

  • Projekteeritud teid 0,7 km.
  • Projekteeritud sidekanalisatsioon 0,37 km.
  • Projekteeritud elektritrass 0,37 km.
  • Tänavavalgustuse valgustite vahetus 16 tk.
  • Tänavavalgustuse mastide vahetus 18 tk.
  • Projekteeritud gaasitrass 0,26 km.
  • Projekteeritud vee ja kanalisatsiooni trassid 0,38 km.
Küti tee ja Pargi tee ringristmik