Narva-Jõesuu kalurisadama rekonstrueerimine

Narva-Jõesuu Linnavalitsuse tellimusel on Reaalprojekt OÜ alustanud Narva-Jõesuu kalurisadama rekonstrueerimise II etapi projekti koostamisega.

29.06.2023 sõlmitud lepingu mahus on ette nähtud koostada rekonstrueerimise projekt nii kalurisadamale kui ka sadama juurdepääsuteeks olevale Kalda tänavale alates J. Poska tänavast.

Projektiga lahendatakse:

  • Teed ja liikluskorraldus koos välisvalgustusega
  • Sadamahoone kontorisoojaku ja sanitaarsoojaku näol
  • Lossimiskoht ja slipi ujuvkai
  • Kalurisadama territooriumi videovalve
  • Kanalisatsioon
  • Elektrivarustus
  • Kaikindlustus väikelaevade sildumiseks
  • Haljastus

Projekti tähtaeg on 12 kuud.