Eesti Kaevandumuuseumi laserskaneerimine ja 3D mudeli koostamine rekonstrueerimiseks

Tellija: Zoroaster OÜ
Teostamise aeg: 2020

Töö eesmärgiks oli luua olemasoleva olukorra 3D mudel, mis oleks aluseks edasisteks projekteerimis- ja ehitustöödeks rikatusvabrikus.

Laserskaneerimise meetodil mõõdistati hooned ning nende ümbrus. Tulemuseks saadi punktipilv, mille põhjal koostati hoonete digitaalsed 3D lähteolukorra mudelid Autodesk Reviti tarkvara abil.  Samuti anti Tellijale üle punktipilved Autodesk Recap formaatides.

Autodesk Recap keskkonnas on edaspidi mugav punktipilve vaadata, pilvi osadeks jagada ja salvestada eraldi failidena, kui seda nõuab arvuti jõudlus punktipilvede kuvamiseks. Recapi formaadis punktipilve saab linkida tehtud Reviti 3D mudeliga.