Haabersti ristmiku teedeehitusliku osa ehitusgeodeetilised tööd

Tellija: Nordecon AS
Teostamise aeg: 2018

Teostasime ehitajale märkimistöid, teostusmõõdistusi ja mahuarvutusi teedeehituslikule osale, sadeveekanalisatsioonile ja haljastusele. Mõõdistuspiiri suuruseks oli 22 ha.

Töö eripäraks oli intensiivne ehitusprotsess, mis eeldas pidevat valmisolekut mõõdistusteks.