Laserskanneerimine on rekonstrueerimisel oluline abi

Renoveerimise turg on kasvav nii Eestis kui ka Euroopas ning sellele annab hoogu juurde eesmärk, millega Euroopa soovib 2050. aastaks saavutada kliimaneutraalsuse. Renoveerimise kiire mahukasvu saavutamiseks tuleb leida tööstuslike lahendusi, millest üks osa on tehtav laserskaneerimise kaasabil. Hoone fassaadi laserskaneerimise eesmärk on rekonstrueeritavale hoonele 3D alusmudeli koostamine.

Reaalprojekt OÜ tegeleb laserskaneerimise ning punktipilve töötlusega, mille põhjal koostatakse 2D joonised ja 3D mudelid, juba aastast 2014. Ettevõte kasutab selleks laserskanner Leica Scanstation P20. Laserskaneerimise vajalikkuse ja võimaluste mõistmiseks rääkisime teenusest Timbeco Ehitus OÜ projektijuhi Eero Nigumanniga.

Timbeco Ehitus OÜ tellis Reaalprojektilt rekonstrueerimisprojekti (Kuuma 4, Saue) teostamiseks laserskanneerimise. Tellija sooviks oli rekonstrueerimiseks kasutada tehases eeltoodetud soojustuselemente, milleks omakorda olid vajalikud maja gabariidid, avatäidete suurus ja asetus ning seina kõverus. Laserskanneriga mõõdistati kortermaja fassaadid ja hoone ümbrus ja saadud punktipilve põhjal koostati kortermajast Autodesk Revit tarkvaras digitaalne 3D lähteolukorra mudel. Mudeli ning punktipilve informatsioonist lähtuvalt projekteeris tellija fassaadile sobivad elemendid. 

Miks tellida fassaadi mõõdistus laserskaneerimise meetodil? 

Projekteerimise töö algab eelinfo kogumisega. Vajalik on arvestada olemaoleva maja ehitustolerantsidega ning seejuures pidada meeles, et need ei ole samad kui tänasel ehitusel aluseks võetavad – toodame elemente millimeetri täpsusega. Hiljem on vaja hoonele peale märkida näiteks ventilatsiooni sisseviikude asukohad, milleks on vaja õiget ja täpset, elementide joonistega kokkuminevat alusmudelit. Mõnesentimeetrine eksimus tähendab koheselt lisakulu, millega eelarves arvestatud pole. 

Laserskaneerimise tellimise peamine eesmärk oligi elementide projekteerimiseks vajaliku täpse lähteinfo saamine. Ka olid projektil õnneks olemas maja arhitektuursed joonised, mida sai laserskaneerimise järgselt lihtsalt kontrollida ja täpsustada.   

Mis oli teile vajalik tulem? 

Varasemast kogemusest teadsime, et kõige kasulikum oleks aluseks võtta punktipilvest tehtud lihtsustatud 3D mudel, mis ühildub hästi meie projekteerimise tarkvaraga. Punktipilve teavet saame me  kasutada, aga mudel hoiab kokku palju projekteerija aega. 

Oluline oli paika saada täpne lähteülesanne. Millele seejuures rõhku tuli pöörata? 

See on võtmeküsimus. Eesmärk ei ole saada punktipilve, vaid vajalik info kasutatavas vormingus. Selleks pidi ka punktipilve tegija mõistma, miks skaneerimist ja lähtemudelit tehakse ning kuidas edasi kasutatakse. Meie projekteerimise loogikat mõistes saab mudeli lihtsustamise teha õigel määral ja näiteks õigete suuruste tükkide lõikamisega. 

Oluline on, et pakkuja keskenduks sellele, mida tellija vajab, mitte sellele, mida nad pakkuda saavad.   Et Reaalprojektil on laialdane projekteerimise kogemus, siis oli lähteülesande paika saamine lihtsam.  

Kuidas läks punktipilve kasutamine projekteerimise käigus?  

Kuna maja vanu väliseid elemente ei saanud lõpuni ära lammutada enne laserskanneerimise mõõdistust, siis osad vajalikud kohad olid skaneerimise ajal veel varjatud konstruktsioonide taga. See tähendas, et üksikuid lisamõõtmisi tehti ka projekteerimise ajal, ent pigem oli punktide kättesaamisel abiks saadud punktipilv. 

Kuidas uued elemendid kortermaja fassaadil paika läksid? 

Paigaldus veel käib ning täpset analüüsi on vara teha, ent siiani paigaldatud elemendid on sobitunud plaanipäraselt. 

Kui palju kortermaju lähiaastatel renoveerimist vajavad?

Renoveerimise turg on kasvav. Euroopas on võetud eesmärk 2050. aastaks saavutada kliimaneutraalsus, mis tänendab tänase renoveerimismahu olulist kasvu ning selleks vajalike tööstuslike lahenduste leidmist. Kuluefektiivsust arvestades hakatakse tulevikus ilmselt suuremate majade renoveerimiseks kasutama elementkonstruktsioone.

Kuuma 4 kortermaja punktipilv
Kuuma 4 kortermaja mudel