Lõõla Piimafarmi kompleksi laienduse ehitusgeodeesia

Tellija: Mapri Ehitus OÜ
Teostamise aeg: 2019

Teostasime märkimistööd ja teostusmõõdistused silohoidla ja puistesöödahoidla laiendustele. Tulemiks olid vundamendi, poltide, kannude ja kogumisalade teostusjoonised. Lisaks ka vee- ja kanalisatsiooni trasside teostused.

Võta meiega ühendust

Jaanus Puks
Geodeesia osakonna juhataja
Telefon
+372 521 3985