Rail Balticu trassi põhiprojekti geodeetilised alusplaanid

Tellija: Tehnilise Järelevalve Amet
Teostamise aeg: 2019

Projekti raames koostati geodeetilised alusplaanid koos maapinna 3D mudelitega, mis on vajalikud alusmaterjalid tulevase raudteetrassi põhiprojekti koostamiseks.

Esmalt teostati aeromõõdistamine ja hiljem maapealsed kontrollmõõdistused kraavidele ja teedele. Mõõdistatud trassikoridori laius oli 150 meetrit ja trassi pikkus oli üle 200 km.

Töö eripäraks oli mahukate mõõteandmete haldamine ning tahhümeetrilise mõõdistuse kombineerimine aerofotode ja lidarandmetega.

Võta meiega ühendust

Jaanus Puks
Geodeesia osakonna juhataja
Telefon
+372 521 3985