Valminud on Männimäe Maksimarket Viljandis

Tellija: Silindia Ehitus AS

Teostamise aeg: 12.2021 – 02.2022

1.septembril avati Viljandis uus Maksimarket, mille rajamisel läks vaja ka Reaalprojekti geodeedi teravat silma ja täpset kätt. Seekord teostasime peatöövõtja Silindia Ehitus ASi tellimusel hoone väljamärkimist ja teostusmõõdistamist.

Nimelt on hoonete ehitamise juures oluline, et iga detail saaks õige koha peale, millimeetri täpsusega. Selleks rajavad meie geodeedid objektile esmalt mõõdistusvõrgu, tänu millele projekteeritud hooned ja rajatised õigesse kohta maha märkida. Muu hulgas märgitakse näiteks vundamentide ja seinte asukohad ning ehituse käigus mõõdistatakse üles ka nende tegelik paiknemine, et seda projektiga võrrelda. Sel moel on võimalik tuvastada tekkida võivad vead ja nendele õigeaegselt reageerida.