VKG torustike laserskaneerimine

Tellija: Ahti Väin Konsult OÜ
Teostamise aeg: 2019

Tellija: Teamwork Engineering OÜ

Aeg: August 2017

Tellija eesmärgiks oli kaardistada olemasolevad torustikud.

Lähteolukorrast ülevaate saamiseks mõõdistati laserskanneri Leica ScanStation P20 abil torustike kompleks. Mõõdistuse tulemusena saadi 3D punktipilve mudel, mis edastati Tellijale Autodesk Recap formaadis RCP.

RCP formaadis punktipilve on mugav vaadata Autodesk Recap keskkonnas. Autodesk Recap programm võimaldab punktipilvi osadeks jagada ja salvestada eraldi failideks. RCP formaadi saab eksportida ka Recapi RCS formaati, mis võimaldab punktipilve referentsina kasutada AutoCADis ja Revitis jooniste ja 3D mudelite koostamiseks.