Rail Baltica Ülemiste veeremidepoo põhi- ja tööprojektidele väljastati ehitusload

Tellija: OÜ Rail Baltic Estonia
Töö teostamise aeg: 12.2020 kuni 02.2024
Asukoht: Tallinna linna ja Rae valla piiril

Reaalprojekt OÜ poolt koostatud Rail Baltica Ülemiste veeremidepoo raudteede, hooldusteede, raudteega seotud rajatiste BIM põhiprojektile ning hooneväliste tehnovõrkude BIM tööprojektile väljastas Tarbijakaitse ja Tehnilise Järelevalve Amet 21.02.2024 ehitusload.

Põhiprojektiga on lahendatud järgmised projektiosad:
• uus 1435 mm Rail Baltica raudtee
• raudtee hooldusteed
• rajatised, sh platvormid, tugimüürid, aiad

Tööprojektiga on lahendatud järgmised projektiosad:
• hoonevälised tehnovõrgud – elekter, side, valgustus, vesi, kanalisatsioon, sademevesi, küte.

Projekt on jätkuks varem koostatud Ülemiste terminali juurest algavale Rail Baltica trassiosale. 

Koostatud projektide realiseerimiseks on Rail Baltic Estonia 05.01.2024 sõlminud põhitrassi esimese lõigu ehituslepingu, mille koosseisu jääb ka osaline Ülemiste veeremidepoo muldkeha ehitus. Koos raudtee muldkehaga rajatakse ka vajalik drenaaž, kaablikanalisatsioonid, maaparandussüsteemid, tugimüürid ja teostatakse erinevate tehnovõrkude ümbertõstmised.

Ehitustöödega alustatakse juba käesoleva aasta kevadel.