RAPLA-LELLE RAUDTEELÕIGU REKONSTRUEERIMINE (KM 53+342 KUNI KM 73+312)

Raudteelõigu rekonstrueerimistöödeks koostatud põhiprojekt ja selle BIM infomudel on koostatud vastavalt AS Edelaraudtee projekteerimistööde lähteülesandele, projekti koostamiseks väljastatud projekteerimistingimustele ning piirkonnas paiknevate tehnovõrkude haldajate poolt väljastatud tehnilistele tingimustele. Projektiga haaratav ala paikneb Rapla maakonnas, Rapla ja Kehtna vallas. 

Projekti üldine eesmärk on raudtee ja ooteplatvormide kapitaalremont lõigul Rapla-Lelle (km 53+342 kuni km 73+312) lähtuvalt kaasaegse raudteeliikluse vajadusest. 

Uue raudtee rajamine toimub valdavas osas olemasolevale Rapla-Lelle raudtee muldkehale. Vastavalt Edelaraudtee AS lähteülesandes toodule, on lisaks raudtee pealis ja alusehitise rekonstrueerimisele vajalik remontida ka 4 raudteealust silda, ehitades need ümber truupideks koos kindlustustega. Lisaks kuulub tööde mahtu Rapla jaama olemasoleva raudteesilla rekonstrueerimine ning Keava ooteplatvormi ümberehitus. 

Olemasoleval Rapla-Lelle raudteel on kasutusel raudtee konstruktsioon, mille pealisehitise vanus ulatub 50 aastani ning mis seetõttu on tehniliselt ja moraalselt aegunud ning vajab rekonstrueerimist. Reisijate ooteplatvormid on rajatud aastatel 2012-2013. Kasutusel on järgnevad ooteplatvormid:  

– Raplas, Keavas ja Lelles ääreplatvormid laiusega 3,0 m; 

– Raplas ja Lelles teedevahelised ooteplatvormid laiusega üle 4,0 m. 

Olemasolevatest ooteplatvormidest tuli teha mudelid (mh varikatus, 
pingid, juurdepääsuteed, märgised jms). Rapla ja Lelle jaamade olemasolevad 
juurdepääsuteed vajasid asukohapõhist ümberprojekteerimist 

Koos raudteega kavandatakse rekonstrueerida ka Rapla-Lelle lõigule jäävad järgmised olemasolevad ristuvad ülesõidud ja ülekäigud: 

 • Ülekäigukoht km 54+355 
 • Ülekäigukoht km 54+704 
 • Ülesõidukoht km 54+791 mnt 20117 Juuru-Rapla 
 • Ülesõidukoht km 58+145 mnt 20250 Hertu-Põrsaku-Keava tee 
 • Ülesõidukoht km 61+ 091 mnt 20120 Keava-Hõreda tee 
 • Ülesõidukoht km 65+760 kohalik tee 2921008 Ohekatku-Linnaaluste tee  
 • Ülesõidukoht km 67+261 kohalik tee 2921013 Hiie-Paluküla 
 • Ülesõidukoht km 69+473 kohalik tee 2920141 Palasi tee 
 • Ülesõidukoht km 69+989 mnt 20154 Lelle-Vahastu tee 
 • Ülekäigukoht km 71+627 
 • Ülekäigukoht km 71+804 
 • Ülesõidukoht  km 72+116 Tööstuse tänav ja kohalik tee 2921014 Lalli-Lelle tee 

Raudteeülekäikudele- ja sõitudele nähti ette raudbetoonkatend.

Lelle jaam
Rapla sild
Rapla ülesõit
Torusild