Tulemas koolitus: Geosünteetide kasutamine infrastruktuuri, keskkonna- ja vesiehituses

Olete lahkesti oodatud 21. ja 22. aprillil osalema veebikoolitusel Geosünteetide kasutamine infrastruktuuri, keskkonna- ja vesiehituses!

Koolitus toimub Reaalprojekt OÜ eestvedamisel ja koostöös koolituste korraldamise firmaga Addenda OÜ. Lektorid on volitatud teedeinsener Sven Sillamäe ning Saksamaa insenerid geosünteetide tootmise ettevõttest Huesker Synthetic GmbH. Koolitus toimub valdavalt inglise keeles.

Koolitus annab 15,3 TP-d Ehitusinseneride Liidult. 

Koolituse kahe päeva soodusmaksumus on 395 € +km (474 €), osalemistasu ühel õppepäeval 225 € +km (270 €). Soodushind on kehtiv registreerumisel kuni 14. aprillini!

Kõigile registreerujatele anname kaasa koolituse salvestise 30 päevase personaalse järelvaatamisõiguse.

Koolituse kava ja lisainfo https://www.addenda.ee/geosynteetide-kasutamine-infrastruktuuri-keskkonna-ja-vesiehituses

TEEMAD

21. aprill 2021, Geosünteetide kasutamine infrastruktuuri- ja keskkonnaehituses

 • Sissejuhatus
 • Geosünteedid. Ülevaade
 • Geosünteetide kasutamine metsateede ehitamisel
  (RMK Metsateede katendite projekteerimise, ehitamise ja hooldamise juhendi tutvustus)
 • Geosünteetide kasutamine aluspinnase tugevdamisel ja vundamentide rajamisel
  – ehitusaluse tugevdamine
  – mulle nõrgal pinnasel
  – pinnase armeerimine geosünteetidega
  – langatuslehtrid
 • Geosünteetide kasutamine keskkonnaehituses
  – põhjavee kaitsmine
  – reostuskollete isoleerimine?
  – veetustamine (sette käitlemine, sette tahendamine)

Õpiväljunditena koolituse läbinu:

 • Omab ülevaadet peamistest toodetavatest geosünteetmaterjalidest ja nende kasutusvõimalustest infrastruktuuri ehituses;
 • Oskab kasutada RMK metsateede katendite juhendit abimaterjalina metsateede projekteerimisel, ehitamisel ja hooldamisel;
 • Omab esmaseid teadmisi:
 1. geosünteetidega aluspinnase tugevdamise arvutusmeetoditest ja rakendustest ning rakendustes kasutatavatest materjalidest;
 2. nõrkadele pinnastele mullete projekteerimise põhimõtetest ja arvutusmeetoditest;
 3. geosünteetidega pinnase armeerimisega seotud toimimise mehhanismidest ja neid piiravatest teguritest;
 4. angatuslehtritega seotud probleemist ja probleemi põhimõttelisest lahendusest geosünteetide abil.
 • Teab, kuidas kaitsta põhjavett liikuvate saasteinete eest geokomposiitmaterjalide abil.
 • Omab ülevaadet geotekstiilist mahutite abil sette tahendamise tehnoloogiast.

TEEMAD

22. aprill 2021, Geosünteetide kasutamine vesiehituses

 • Sissejuhatus
 • Peamised karakteristikud ja baasteave
 • Erosiooni olemus
 • Tavapärased lahendused
 • Sufosiooniohuta ehitamine
 • Maapinna erosiooni tõkestamine
 • Kangast valmistatud betoonvooderdis
 • Liivaga täidetavad geotekstiilist elemendid

Õpiväljunditena koolituse läbinu teab: 

 • kaldaerosiooni tekkimise põhjuseid ja oskab valida sobivat geosünteetmaterjali merekalda erosiooni ärahoidmiseks;
 • geotekstiilist filtrite projekteerimise põhimõtteid;
 • pinnaerosiooni tekke põhimõtteid ja oskab valida sobivat geosünteetmaterjali pinnaerosiooni vältimiseks;
 • kangast valmistatud betoonvooderdise projekteerimise ja paigaldamise põhimõtteid;
 • rannikuehituses kasutatavate liivaga täidetavate geotekstiilist elementide kasutamise võimalusi ja paigaldamise tehnoloogiat.

TOIMUMISKOHT
Koolitus toimub 21. ja 22. aprilli 2021 kell 9.00–17.15 Addenda OÜ veebiseminari keskkonnas. Saadame kõigile veebiseminari keskkonna kaudu osalejatele lingi, mille kaudu pääsete koolitusele 20 minutit enne algust. Koolitust saate jälgida tööl, kodus või mujal Teile sobivas kohas. Kanname üle koolitaja video- ja slaidipilti ning sarnaselt tavapärasele klassikoolitusele saate Teie esitada koolitajatele küsimusi. Elektroonilised õppematerjalid saadame enne koolituse algust!

MAKSUMUS
Registreerides kuni 14. aprillini 2021 kehtib kahe õppepäeva soodushind 395 € + km (474,00 €), hiljem tavahind 455 € + km (546,00 €).
Kõigele, kes soovivad osaleda vaid koolituse ühel õppepäeval, on koolituse maksumus 225 € + km (270 €). Palume kasutada registreerumisel sooduskoodi 1PÄEV ning märkida registreerumisvormi lisainfo lahtrisse, kummal õppepäeval osaleda soovite. 

Rohkem infot ja registreerimine: https://www.addenda.ee/geosynteetide-kasutamine-infrastruktuuri-keskkonna-ja-vesiehituses

Püsige terved! 

Kristina Paal
Addenda OÜ
+372 5566 2741
kristina.paal@addenda.ee
www.addenda.ee