Reaalprojekti 2021 aasta kokkuvõte

Nii nagu tavaks on saanud, võtsime aasta kokku traditsioonilisel aasta koosolekul ja kvaliteedipäeval, mis sel korral toimus Viljandis Pärimusmuusika Aidas. Tunnustasime parimaid ja võtsime aasta kokku.  

Sõltumata ülemaailmsest Covid-19 pandeemiast kujunes meie jaoks aasta 2021 väga töiseks ja edukaks aastaks. Käibe poolest ületasime 7 miljoni euro piiri. Väga hea meel on tõdeda, et käibe kasvu panustas nii Eestis tehtavad projekteerimistööd, kui ka meie välismaised tütarettevõtted.  

Samuti jääb eelmisesse aastasse uude ja kaasaegsesse kontorisse kolimine. Meie jaoks on oluline, et saame oma inimestele pakkuda parimaid kaasaegseid kontoritingimusi. 

Reaalprojekti peakontor

Reaalprojekt Eestis.  

Projekteerimisvaldkonnas võib öelda, et aasta möödus valdavalt raudteega seotud objekte lahendades. Tähtsaimateks olid loomulikult Rail Baltica-ga seotud infrastruktuuriprojektid. Samaaegselt Rail Balticaga koostasime Haapsalu raudtee taastamiseks Ellamaa – Turba lõigu ehitusprojekti ning Rapla – Lelle kiirema raudteeühenduse tagamiseks raudtee rekonstrueerimisprojekti.  

Eesti mõistes märkimisväärsetest objektidest koostasime Tallinna väikese ringtee projekti, mis tõenäoliselt oli üks keerulisemaid 2021 aasta teeprojekte Eestis. Kaubanduse suunalt andsime oma panuse IKEA kaubamaja avamisele Eestis teede ja platside projektide koostamisega. Kohaliku omavalitsuse tasandilt saame välja meie projekti järgi valminud Uue tänava Viljandis.  

Reaalprojekti objekti ringreis 2021 – Tartu mnt (Võõbu-Mäo)

2021. aasta tähtsamad projekteerimisobjektid:  

 • Rail Baltic – Harju – Raplamaa 
 • Rail Baltic – Pärnu – Rapla 
 • Rail Baltic – Ülemiste raudteeinfrastruktuuri rekonstrueerimise projekteerimine  
 • Tallinna väikese ringtee eelprojekti koostamine  
 • Haapsalu raudtee Risti – Ellamaa – Turba lõigul 
 • Rapla – Lelle raudteelõigu kapitaalremondi projekteerimine  
 • Rail Baltica Ülemiste veeremidepoo projekt 
 • Riigitee nr 6 Valga – Uulu km 69,937 – 72,162 Abja-Paluoja linnalõigu projekt 
 • Uue tänava rekonstrueerimisprojekt Viljandis.  
 • Endla tn raudteealuste käigutunnelite projekt 
 • Ikea kaubanduskeskuse juurdepääsuteede ja platside projekt.   

Geodeesia osakonna aasta möödus Eesti infrastuktuuri parendamise ja kogukondade heaolu tõstmise tähe all. Teostasime geodeetilist mõõdistust erinevate raudteelõikude rekonstueerimiseks, kokku 64km ulatuses. Lisaks jätkus Rail Balticu trassikoridori mõõdistamine. Valmisid mitmed alusplaanid riigimaanteede rekonstrueerimiseks. Pikim neist 7,3 km pikkune lõik Imavere – Viljandi – Karksi-Nuia teel. Jätkus aasta varem alanud Eesti kagupiiri ehitusmahtude arvutamine ning algas Viljandi maakonna haigla ja tervisekeskuse Tervikum ehituse teenindamine. Valmis Tallinn – Narva tee ja Sillamäe – Viivikonna tee viadukt  ja 5,4 km pikkune Kõrve – Toila tee. Lisaks valmisid meie abiga koolistaadionid üle Eesti ning tolmuvaba katte sai mitukümmend kilomeetrit kohalikke teid. 

Geoloogia osakonna 2021 aasta töödest suurim maht tuli raudteega seotud pinnaseuuringutest. Jätkusid 2019 aastal alustatud uuringud Rail Balticu Harju ja Raplamaa lõikudel ning lisaks teostasime pinnaseuuringud Risti-Ellamaa ja Rapla-Lelle raudteelõikude projekteerimiseks ning eeluuringuid ka ida- ja kagusuunaliste raudteede elektrifitseerimiseks. Raudteedega seotud uuringud moodustasid ca pool geoloogia osakonna käibest.    

Palju pinnaseuuringuid (üle 50 uuringu) tegime teistele taristu prokjekteerimise ettevõtetele. Meie olulisemad tellijad olid Roadplan, Infragate Eesti, Selektor Projekt, Tinter Projekt ja Keskkonnaprojekt. Suur tänu meid usaldamast! 

Suurimaks väljakutseks 2021 aastal oli töötajate haigestumisega kaasnevate probleemide lahendamine. Haiguse tõttu kaotasime ligi 10% oma tööjõu ressurssist. Suutsime siiski kolleegide ühise pingutuse tulemusena sellega rahuldavalt hakkama saada ja meie tellijad said oma tööd kätte kokkulepitud tähtaegadel ja meie aasta lõpetatud kasumlikult 

Välisturgudel kujunes 2021 märkimisväärseks aastaks. 

Aasta algul asus Leedu tütarettevõtte juhina ametisse uus ja tegus juht Rytis Batavičius, kelle eestvedamisel avati kaks uut kontorit. Nüüd on meil Leedus kokku kolm kontorit Vilniuses, Kaunases ja Telšiai’s.     

Märtsi alguses oli meie jaoks järjekordne suur verstapost. Lõime tütarettevõtte Reaalprojekt AB ning alustasime töid Rootsis. Ettevalmistused Rootsis tööde alustamiseks võttis aega peaaegu kaks aastat ning suurimaks väljakutseks oli õigete inimeste leidmine. Täna saame uhkusega öelda, et meiega on liitunud kolm suurepärast inseneri – Björn Auvinen, Dan Olsson ja Tobias Johansson. Esimene aasta kujunes edukaks. Meil oli juba esimesest päevast Rootsi turul olemas töö ning aasta lõpuks sõlmisime esimese suurema lepingu Skanska Sverige AB.  

Lätis on meil kaks ettevõtet: SIA Latvijasmenieks.lv (eesti keeli läti mõõtja) ja 2020ndal aastal asutatud projekteerimisettevõte SIA Realprojekts. Eriti uhked oleme projekteerimisettevõtte üle, kus meie inimeste arv kasvas kolmelt seitsmele, käive aga enam kui kuus korda 280 tuh euroni.  Lisaks kiirele ettevõtte kasvule veab ettevõtte juht Māris Labsvīrs eest ka teeprojekteerimise arengut Lätis.  

2021 oli meie jaoks välisturgudel suure kasvu aasta. Rahvusvaheline projekteerimismeeskond kasvas seitsmelt insenerilt üheksateistkümnele. Käive aga 2,2 miljoni euroni.   

… Ja loomulikult teeme seda kõike ühtse meeskonnana

Reaalprojekti välisgrupi teambuilding september 2021

Sel aastal soovime kindlustada oma positsiooni välisturgudel, kasvatada veelgi oma meeskondi ja ehk õnnestub sel aastal sõltumata koroona tingimustest näost näkku kohtuda veelgi suuremas ringis. Ootame rahvusvahelisi suvepäevi 😀        

Aasta koosolek lõppes parimate tunnustamisega. Andsime esmakordselt välja ka rändkarika AKU (Aasta Kvaliteedi Upitaja), kelleks sai kolleegide poolt valitud Leivi Arumäe.   

Reaalprojekti AKU laureaat 2021 Leivi Arumäe