Teostatud on Riigitee 11330 Järveküla-Jüri lõigu km 4,62-4,80 rekonstrueerimistööd

Kinnisvaravalduse AS tellimusel on teostatud Riigitee 11330 Järveküla-Jüri lõigu km 4,62-4,80 rekonstrueerimistööd.

Rekonstrueerimistööde põhiprojekti koostas Reaalprojekt OÜ.

Objekt asub Peetri alevikus, Rae vallas, Harju maakonnas. Rekonstrueeritud lõik asub riigiteel 11330 Järveküla-Jüri, mis on liigituse järgi kõrvalmaantee ning läbib Peetri alevikku. Põhiprojekti koostamise eesmärgiks oli riigitee 11330 Järveküla – Jüri KM 4,72 põhja küljele ehitatava Rimi kaupluse parkla mahasõidu projektlahenduse kavandamine ning sellest tulenevalt riigitee rekonstrueerimine vaadeldavas lõigus.

Projektiga rekonstrueeriti riigitee asfaltkate, muudeti bussipeatuse asukohta, kavandati osaliselt kanaliseeritud ristmik, rajati tõstetud tasapinnaga ning valgustatud jalakäijate ülekäigurada. Ülekäiguraja keskel on ohutussaar laiusega 2,0m.

Olemasolev parempoolne Hundisepa bussitasku nihutati lääne poole, et tekitada planeeritava kaupluse mahasõidu vasakpöörderajale ruumi. Bussipeatusesse rajati 15m pikkune bussiooteplatvorm koos ootekojaga. Bussiooteplatvorm on ühendatud olemasoleva jalgratta- ja jalgteega. Bussiooteplatvormi katte laiuseks on 2,1m ning ühendustee bussiooteplatvormi ja olemasoleva jalgratta- ja jalgtee vahel on 3,0m laiuse kattega. Vasakpoolne Hundisepa bussipeatus rekonstrueeriti. Bussipeatusse rajati 13m pikkune bussiooteplatvorm ja ootekoda. Bussiooteplatvorm ja varem projekteeritud jalgtee ühendati trepi ja jalgteega. Projekteeritud trepp on 2,52m lai ning bussiooteplatvormi katte laiuseks on 2,1m.

Kaupluse mahasõit rajati laia asfaltkattega, et tagada kauplust teenindava raskeliikluse juurdepääs. Mahasõidule juurdepääsuks ehitati maanteele vasakpöörderada. Mahasõidul on keelatud kaupluse kinnistult parempöörded C-kategooria sõidukitele liiklusohutuslikel kaalutlustel. Mahasõidul on jalakäijate ülekäigurada koos ohutussaarega. Kaupluse mahasõidust ida poole on projekteeritud sõiduradade vaheline eraldussaar.