Kose-Ravila kergliiklustee geodeetilised uuringud

Tellija: T-Model OÜ
Teostamise aeg: 2020

Geodeetiline alusplaan oli vajalik lähtematerjal uue kergliiklustee projekteerimiseks. 

Mõõdistustöö käigus loodi nivelleerimiskäik ning mõõdistati geoalus, mis kooskõlastati trassivaldajatega. Mõõdistuspunktidest koostati ka maapinna 3D mudel. Mõõdistatud lõigu pikkus oli 2,6 km ja pindalaks 9,6 ha.

Mõõdistustööks kasutati järgnevaid mõõteseadmeid ja tarkvara:

  • TOPCON QS3 elektrontahhümeeter, nurgamõõdu täpsusega 3”, joonemõõdu täpsusega +- (2mm +- 2ppm);
  • Trimble S6 elektrontahhümeeter;
  • Leica CS20, reaalaja GPS mõõdistusseade;
  • Leica Sprinter 250M, kõrguse mõõtmise standardhälve 1 mm/km;
  • AutoCAD Civil 3D

Võta meiega ühendust

Jaanus Puks
Geodeesia osakonna juhataja
Telefon
+372 521 3985