Murastes, Kolmiku tänava ehitusgeodeetilised tööd

Tellija: TREF Nord OÜ
Teostamise aeg: 2020

Teostasime tee rekonstrueerimiseks ehitajale vajalikke märkimistöid, teostusmõõdistusi ja mahuarvutusi. Ehitatava tänava osa pikkuseks oli 0,6 km.

Mõõdistustööks kasutati järgnevaid mõõteseadmeid ja tarkvara:

  • Leica TS12 elektrontahhümeeter, nurgamõõdu täpsusega 2”, joonemõõdu täpsusega +- (2mm +- 2ppm);
  • Leica CS20, reaalaja GPS mõõdistusseade;
  • AutoCAD Civil 3D

Võta meiega ühendust

Jaanus Puks
Geodeesia osakonna juhataja
Telefon
+372 521 3985