Rail Balticu Ülemiste veeremidepoo 1. etapp

Tellija: Rail Baltic 
Teostamise aeg: 12.2020 kuni 01.06.2021

Asukoht: Tallinna linna ja Rae valla piirile 

Ülemiste veeremidepoos hakkab toimuma esmajoones selliste rongikoosseisude remont ja hooldus, mille lõppjaamaks on Rail Balticu Ülemiste ühisterminal. Depoo peab omama valmisolekut pakkuda hooldus- ja remonditeenuseid ka ülejäänud Rail Balticu 1435mm rööpmelaiusel liikuvale rongipargile. Ülemiste veeremidepoo peab võimaldama reisirongipargi parkimist ja teiste vajalike funktsioonide teostamist. 

Reisiveeremi hoolduseks ja remondiks mõeldud depoosse mahub samal ajahetkel seitse rongikoosseisu, Rail Balticu opereerimisplaani järgi hakkab taristul liikuma 26 kiirrongi ja 16 regionaalrongi. 

Veeremidepoo ja hooldusrajatiste projekteerimisel on arvestatud, et rongide hooldusvõimalused hõlmaksid muu hulgas järgmisi funktsioone: 

  • veeremipargi ülevaatustee
  • korralise hoolduse tee  
  • pöördvankrite hoolduse tarbeks depootee veeremi rataste treipingiga.  
  • laoruumid, milles ladustamisvõimalused peavad võimaldama kogu veeremi hooldamiseks ja käitamiseks vajalike varuosade ja tarvikute valiku ladustamist 
  • veeremi sise- ja välispesu seadmed 
  • liiklusjuhtimiskeskus ja depoo juhtimiskeskus 
  • haldushoone ehk administratiivhoone 
  • hooldussõidukite kuur, mis on varustatud töökodade ja kontoritega. 

Defektsete pöördvankrite või rattakomplektide vahetamiseks projekteeritakse vagunikere tõstmiseks mobiilsed kraanad. Samuti projekteeritakse rongide seisualad, kuhu rongid pargitakse, kui need ei ole töös. Veeremidepoo territooriumile rajatavad elastsed teekatendid projekteeritakse vastavalt Maanteeameti elastsete teekatendite projekteerimise juhendile, kasutusajaga vähemalt 20 aastat.