Saue, Kuuma 4 kortermaja rekonstrueerimiseks fassaadi laserskaneerimine ja 3D mudeldamine

Tellija: Timbeco Ehitus OÜ
Teostamise aeg: 2019

Hoone fassaadi laserskaneerimise eesmärk oli 3D alusmudeli koostamine rekonstrueeritavale hoonele. Rekonstrueerimiseks sooviti kasutada tehases eeltoodetud soojustuselemente. Tellija jaoks oli vajalik järgnev informatsioon – maja gabariidid, avatäidete suurus ja asetus ning seina kõverus.

Sellise fassaadi mudeldamiseks on parim viis laserskaneerimine. Laserskanneriga mõõdistati kortermaja fassaadid ning hoone ümbrus. Tulemiks saadud punktipilve põhjal koostati kortermajastdigitaalne 3D lähteolukorra mudel Autodesk Revit tarkvaras. Mudeli ning punktipilve informatsioonist lähtuvalt projekteeris Tellija fassaadile sobivad elemendid.