Valminud on Rail Baltica veeremidepoo põhiprojekt

Tellija: OÜ Rail Baltic Estonia

Teostamise aeg: 12.2021 kuni 12.2022

Asukoht: Tallinna linna ja Rae valla piiril

OÜ Rail Baltic Estonia ja ühispakkujate OÜ Reaalprojekt ning AS NORD PROJEKT vahel 08.12.2020 sõlmitud projekteerimise töövõtulepingu alusel on 2022. aasta lõpuga valminud Tallinna linna ja Rae valla piirile ehitatava Rail Baltica Ülemiste veeremidepoo BIM põhiprojekt.

“Tallinna linna ja Rae valla piirile kerkiv reisirongide veeremidepoo saab olema Rail Baltica trassil Baltikumi suurim. Tulevikus saab Rail Baltical sõitma hakkava veeremi hoolduse ja korrashoiuga depoos tööd 150 – 200 inimest ehk võib öelda, et depoo pole mitte ainult praktiline vajadus, vaid saab toimima ka raudteesektori uue kompetentsikeskusena,” lausus Rail Baltic Estonia tehniline juht Raido Kivikangur.

Ülemiste veeremidepoos hakkab toimuma esmajoones selliste rongikoosseisude remont ja hooldus, mille lõppjaamaks on Rail Baltica Ülemiste ühisterminal. Depoo peab omama valmisolekut pakkuda hooldus- ja remonditeenuseid ka ülejäänud Rail Baltica 1435mm rööpmelaiusel liikuvale rongipargile. Ülemiste veeremidepoo peab võimaldama reisirongipargi parkimist ja teiste vajalike funktsioonide teostamist.

Projektiga on lahendatud järgmised projektiosad:
• uus 1435 mm Rail Baltica raudtee
• raudtee hooldusteed
• veeremidepoo hoone
• rajatised, sh platvormid, tugimüürid, aiad
• seotud tehnovõrgud – elekter, side, valgustus, vesi, kanalisatsioon, sademevesi, küte.

Reisiveeremi hoolduseks ja remondiks mõeldud depoosse mahub samal ajahetkel seitse rongikoosseisu, Rail Balticu opereerimisplaani järgi hakkab taristul liikuma 26 kiirrongi ja 16 regionaalrongi.

Koostatud projekt on osaks Rail Baltic Estonia poolt 2023. aasta alguses välja kuulutatud raudtee põhitrassi II lõigu ehitushankest, mille koosseisu jääb ka osaline Ülemiste veeremidepoo muldkeha ehitus. Ehitustööde teostamisega planeerib Rail Baltic Estonia alustada juba käesoleva aasta sügisel. Projekt on jätkuks varem koostatud Ülemiste terminali juurest algavale trassiosale.