Kanama liiklussõlme eelprojekt

On valminud riigihange „Riigitee nr 4 Tallinn – Pärnu – Ikla km 15,0 – 28,5 Topi-Ääsmäe lõigu teeprojektide koostamine“ käigus koostatud Kanama liiklussõlme eelprojekt.

Projekti koostamise põhieesmärgiks on Saue vallas asuva olemasoleva 2+2 sõidurajaga maanteelõigu liikluslahenduse vastavusse viimine kiirusrežiimiga 120 km/h ning liiklusohutuse taseme tõstmine.

Vaata videot siit:
https://www.youtube.com/watch?v=t9QJlto5gLY

Tellija: Transpordiamet
Projekteerija: Reaalprojekt OÜ