Reaalprojekti 2022 aasta kokkuvõte

Nii nagu tavaks on saanud, võtsime aasta kokku traditsioonilisel aasta koosolekul ja kvaliteedipäeval, mis toimus Tallinnas, Salme Kultuurikeskuses. Tunnustasime parimaid ja vaatasime tulevikku. Õhtul nautisime koos teatrikultuuri. 

Sõltumata ülemaailmsest Covid-19 pandeemiast kujunes meie jaoks aasta 2022 väga töiseks ja edukaks. Käibe poolest ületasime 8 miljoni euro piiri.

Hea meel on tõdeda, et käibe kasvu panustas nii Reaalprojekt Eestis kui ka olulise tõusu teinud tütarettevõtted Lätis, Leedus ning Rootsis.

Reaalprojekt Eestis  

Projekteerimisvaldkonnas  möödus aasta valdavalt raudteega seotud objekte lahendades. Tähtsamateks olid Rail Baltica-ga seotud infrastruktuuriprojektid. Koostasime Rapla – Lelle kiirema raudteeühenduse tagamiseks raudtee rekonstrueerimisprojekti. Ehitusload said Tallinn – Haapsalu Risti-Ellamaa lõigu ehitusprojektid.

Eesti mõistes märkimisväärse objektina koostasime Tallinna väikese ringtee eelprojekti, mis tõenäoliselt oli üks keerulisemaid 2022 aasta teeprojekte Eestis.

2022.a. augustis avas IKEA Eestis esimese kaubamaja, millega seotud infrastruktuuri projektide koostajaks olime.

Lennundusele aitasime kaasa Pärnu lennujaama tee rekonstrueerimise projekti koostamisega ja Ruhnu lennuvälja rekonstrueerimise projektiga.

2022 a. võtsime tõsisemalt ette ka metsateedega tegelemise.

Selleks sai sõlmitud Riigimetsa Majandamise Keskusega projekteerimise raamleping.

Meie elektri- ja sideinsenerid aitavad parandada Virumaa sidevõrkude kvaliteeti Andigo Eesti OÜ-le sidevarustuse projektide koostamisega Vinni, Kadrina, Rakvere vallas.

Suurimaks sillaprojektiks on töös Sindi sild üle Pärnu jõe.

Reaalprojekti ringreis 2022 – Assaku viadukt

Geodeesia osakonna huvitavamad toimetamised olid:

-Viljandi maakonna haigla ja tervisekeskuse Tervikum ehituse teenindamine.

-Tallinn – Narva tee ja Sillamäe – Viivikonna tee viadukt

Meie abiga valmisid mitmed koolistaadionid üle Eesti.

Hakkasime tegema Tallinna Loomaaias Tiigrioru ehitusgeodeetilisi töid.

Andsime panuse ka Eesti väikesaartele: Abruka sadama mõõdistus ja Ruhnu lennuvälja mõõdistus.

Tallinna Loomaaias Tiigrioru ehitus

Geoloogia osakonna 2022 aasta töödest suurim maht tuli raudteega seotud pinnaseuuringutest.

Esimesel poolaastal jätkusid 2019 aastal alustatud uuringud Rail Balticu Harju ja Raplamaa lõikudel.

Lisaks teostasime pinnaseuuringuid Rapla-Lelle raudteelõikude projekteerimiseks ning ka ida- ja kagusuunaliste raudteede elektrifitseerimisega seotud pinnaseuuringud.

Olulised olid ka:

-Tapa-Kärkna raudteelõigu uuringud

-Riigitee nr 57 Kaansoo -Suurejõe lõigu rekonstrueerimise geotehnilised pinnaseuuringud

-Tallinn-Narva mnt Maardu-Jägala lõigu eelprojekti geotehnilised pinnaseuuringud

-Riigitee nr 5 Pärnu-Rakvere-Sõmeru ja riigitee 59 Pärnu-Tori vahelise silla geotehnilised pinnaseuuringud.

Palju pinnaseuuringuid tegime teistele taristu projekteerimise ettevõtetele. Meie olulisemad tellijad olid Roadplan, Selektor Projekt, Landverk ja Tinter Projekt. Suur tänu meid usaldamast! 

Välisturgudel kujunes 2022 aasta märkimisväärseks kasvu aastaks. 

Välisturud ja välisturgudel tehtav töö on muutunud märkimisväärseks osaks Reaalprojekti käibest. Eelmisel aastal ületas see esmakordselt kolme miljoni piiri, moodustades enam, kui 35% ettevõtte kogukäibest.

Leedus oleme edukalt kasvatanud oma meeskonda ja üha enam usaldavad meid kohalikud kliendid. Möödunud aasta kõige põnevamaks projektiks on uue Akprolise kaubanduskeskuse arendusprojekt Vilniuses.   

Lätis on meil kaks tütarettevõtet SIA Latvijasmenieks.lv (eesti keeli läti mõõtja) ja 2020ndal aastal asutatud projekteerimisettevõte SIA Realprojekts. Eelmise aasta suurimateks saavutusteks peame eeskätt projekteerimisteenuse laienemist. Lisandus häid teede projekteerijaid ja avasime ka kaks uut osakonda: rajatiste ning vee-ja kanalisatsiooni- projekteerimise osakonnad. Lisaks oleme ka Läti turul arendamas 3D projekteerimist. Seda kinnitab ka fakt, et täna oleme just meie Läti transpordiameti lepingulised partnerid kohaliku BIM pilootprojekti elluviimisel.

Rootsis kujunes eelmise aasta esimene pool väga edukaks. Aasta teises pooles mõjutas meid aga Rootsi turu aeglustumine, mis on põhjustatud nii globaalsetest kriisidest, aga ka Rootsis toimunud võimu vahetusest. Kokkuvõtvalt möödus aasta siiski väga edukalt. Kasvas nii Rootsi turu müügikäive (+70%), kui inseneride arv. Selle aasta alguses avasime ka uue kontori Stockholmis.

Meie jaoks on välisturgudel toimetamine andnud meile võimaluse näha, kuidas eri paigus kasutatakse erinevaid töövõtteid projektide koostamiseks. Sellest tingituna oleme pannud kokku digitaalse arendamisega tegeleva rahvusvahelise töörühma, kus osalevad eestlased, lätlased, leedukad ja rootslased. Usume, et rahvusvahelises koostöös tehtud arendused annab täiendavat hoogu Realprojekti kasvule.

Sel aastal soovime kindlustada oma positsiooni välisturgudel, kasvatada veelgi oma meeskondi ja arendada digitaalseid töövõtteid. Ootame rahvusvahelisi suvepäevi, mis sel aastal toimuvad Lätis Daugavpilsi lähistel.

Traditsiooniliselt  lõppes aastakoosolek parimate tunnustamisega.

Andsime teistkordselt välja rändkarika AKU (Aasta Kvaliteedi Upitaja), kelleks sai kolleegide poolt valitud Edi Pangsepp.   

Reaalprojekti AKU laureaat 2022 Edi Pangsepp

Uuelt aastalt ootame edukat koostegutsemist uute ja vanade partneritega.