Ettevõttest

Reaalprojekt on konsultatsioonifirma, mis pakub taristute projekteerimise teenust. Pakume teile kohandatud lahendusi raudtee-, maantee- ja muude infrastruktuuri- ja sideprojektide jaoks. Meie juurest leiate kogenenud ja usaldusväärse partneri Eestis, Lätis, Leedus ja Rootsis.

Ettevõte nõustab, planeerib, projekteerib ja juhib raudteede, teede, sildade, tunnelite, vee- ja kanalisatsioonivõrkude, elektri- ja sidekommunikatsiooni ning vesiehitistega seotud projekteerimistöid nii era- kui avalike ettevõtete jaoks. Pakume ka geodeetilsite ja geoloogiliste uuringute koostamise teenust.

Rahvusvahelised sidemed Põhja-Euroopas

u003cpu003eAlates Reaalprojekti loomisest aastal 2001 on ettevõte kasvanud üheks suurimaks projekteerimisteenust pakkuvaks ettevõteks Eestis ning on asutanud tütarettevõtted Eestis, Lätis, Leedus ja Rootsis.u003c/pu003enu003cpu003eGruppi kuuluvad: SIA Realprojekts (LV), Realprojekt UAB (LT), Reaalprojekt AB (SWE), SIA Latvijasmernieks.lv ning OÜ G.E.O. Grupp. Kontsern annab tööd u003cstrongu003e150 inimeseleu003c/strongu003e.u003c/pu003e

Tellijad riigi ja erasektorist

Üle poole tellimuste kogumahust moodustavad riigisektori tellimused. Meie suurim klient on Rail Baltic Rail, mille tellimused annavad enam kui 40% meie kogukäibest. Lisaks teeme koostööd paljude Eesti kohalike omavalitsustega. Erasektorist teenindame pea kõiki suuremaid infraehituse ja -konsultatsiooniettevõtteid. Oleme usaldusväärseks partneriks ka Ikea-le.

Meie põhiväärtused

MISSIOON

Reaalprojekti missioon on aidata klientidel saavutada oma eesmärke, kujundades jätkusuutlikke ja turvalisi infrastruktuurilahendusi.

VISIOON

Teame, et kiiresti kasvav inimpopulatsioon avaldab üha suuremat survet ümbritsevale keskkonnale. Reaalprojekti visioon on kujundada meie lastele jätkusuutlik tulevik.

ÄRIFILOSOOFIA

Kvaliteetne konsultatsioon on hea elukeskkonna rajamise aluseks. 

Kuulumine liitudesse

Reaalprojekt on Eesti Kaubandus-Tööstuskoja, Asfaldiliidu, Teedeklastri ja Digitaalehituse klastri liige.

Tunnustused

Meie töö kvaliteeti on Maanteeamet tunnustanud 2004., 2008. ja 2009. aastal parima projekteerijaauhinnaga. Eesti Kaubandus-Tööstuskoja ja Eesti Tööandjate Keskliidu eestvedamisel koostatava konkurentsivõime edetabeli põhjal on Reaalprojekt tunnistatudkõige konkurentsivõimelisemaks ettevõtteks arhitektuuri- ja projekteerimisvaldkonnas aastal 2014.

Vaata meie meeskonna tutvustavat video