Põhiväärtused

Meie missiooniks on kvaliteetse infrastruktuurialase konsultatsiooni arendamine ning seeläbi kvaliteedi ja ohutuse taseme tõstmisele kaasa aitamine.

Visioon on olla eelistatuim partner infrastruktuuri arendamisega tegelevatele isikutele (riigisektor, omavalitsused, eraettevõtted ja eraisikud) konsultatsiooni valdkonnas.

Ärifilosoofia on kvaliteetsete, uuenduslike ja keskkonda säästvate lahendustega projektide kaudu pakkuda kliendi vajadustele vastavaid projekte ja lahendusi ning arendada tarbija teadlikkust. Eesmärkide saavutamise edu põhineb eelkõige koostööl ja usaldusel.

Põhiväärtusteks on motiveeritud meeskond, aidata klienti ja suheldes partneritega jõuda parimate tulemusteni.

Juhtpõhimõtted

  • teeme kõrge kvaliteediga ja tähtaegselt teostatud teenust;
  • meil on kogemustega spetsialistid ning tegeleme vastava valdkonna teadmiste pideva arendamisega;
  • väärtustame rohelist ja keskkonnateadlikku mõtteviisi;
  • kasutame loodusressursse säästlikult ja mõistlikult;
  • pakume klientidele keskkonnasõbralikke ja uudseid lahendusi;
  • tegutseme vastavuskohustustest tulenevate nõuete järgi.