Põhiväärtused

Meie missiooniks on kvaliteetse teedealase konsultatsiooni arendamine ning seeläbi teede ja rajatiste kvaliteedi ja ohutuse taseme tõstmisele kaasaaitamine.

Meie visioon on olla eelistatuim partner infrastruktuuri arendamisega tegelevatele isikutele (Maanteeamet, omavalitsused, eraettevõtted ja eraisikud) teedealase konsultatsiooni pakkumisel.

Meie ärifilosoofia on kvaliteetsete ja uuenduslike lahendustega projektide kaudu pakkuda kliendi vajadustele vastavaid projekte ja lahendusi ning arendada tarbija teadlikkust. Eesmärkide saavutamise edu põhineb eelkõige koostööl ja usaldusel.

Meie põhiväärtusteks on innustada meeskonnatööd organisatsioonis, aidata klienti ja suheldes partneritega, jõuda parimate tulemusteni.