Litsentsid ja tegevusload

MTR-i registreeringud:

 • EP10765904-0001 – projekteerimine
 • EJ10765904-0001 – ehitusjuhtimine
 • EK10765904-0001 – ehitusprojektide ja ehitiste ekspertiiside tegemine
 • EG10765904-0001 – ehitusgeodeetilised ja -geoloogilised uuringud
 • KHY000007 – hüdrogeoloogilised tööd
 • EP10765904-0001 – vesiehitiste projekteerimine
 • EO10765904-0001 – omanikujärelevalve
 • EH10765904-0001 – ehitamine
 • ERE000088 – raudtee-ehitusega tegelemine
 • TEL001115 – elektritööd.

Maa-ameti litsentsid:

 • Maakorraldustööde tegevuslitsents 658 MA-k

Materi registreeringud:

 • MP0272-00 – maaparandussüsteemi projekteerimine
 • MU0272-00 – maaparanduse uurimistöö.

Kindlustuspoliisid:

 • Arhitekti ja inseneri erialane vastutuskindlustus – 300 000 eurot
 • Üldvastutuskindlustus – 500 000 eurot.

Kvaliteedisüsteem:

 • ISO 9001:2015 – sertifikaat nr EST149714A
 • ISO 14001:2015 – sertifikaat nr EST1497201